Extrémní počasí = naléhavější projekty

Tolik let jsme poslouchali na škole i v odborných kruzích, že děláme mnoho věcí špatně, tolik let jsme tvořili postery, výstavy, prezentace, výzkumné projekty, workshopy, aplikované výzkumy..a kam jsme se to dostali?

Celou dobu nikdo vlivný moc neposlouchal..(už od 60.let zde byly kritiky na činnost člověka v krajině – meliorace, obří přehrady, monokultury, dále v oblasti péče o zásoby podzemní vody, o zemědělskou půdu, o lesy, o nové výsadby stromů ve městě…)

….až nyní.

a to pravděpodobně proto, že tyto dlouhodobě špatné postupy a rozhodnutí se kumulují..Boží mlýny melou..a čím dál silněji..

docela hustý obrázek teplot letošního srpna (ČHMÚ, 21.8.23)

Jaké jsou dnes nejčastější požadavky u zákazníků?

 • vyřešit sucho a zadržování vody
 • vyřešit přílivové srážky
 • vyřešit druhovou skladbu, která zde obstojí i za 30 let
 • vyřešit umírající, živořící a neodborně opečovávané stromy v ulicích i v krajině
 • mít zdravou půdu
 • poskytnout útočiště nejen lidem ale i dalším organismům
 • navrhnout louku
 • vyřešit prostor v duchu přírodních zahrad
 • vyřešit co místo zažloutlých trávníků
 • navrhnout, najít místo pro vodní prvek
 • ozelenit střechu, fasádu, plonkové zdi, sloupy..i každé větší škvíry v dlažbě

Mé aktuální projekty:

 • Poradentství v oblasti zelenomodré infrastruktury a adaptace na klima pro MM Jablonec – připravujeme dvě lokality, na niž by se mohlo zadržet více vody, zlepšit druhová struktura, podpořit domácí druhy živočichů i rostlin
 • Poradentství v oblasti zelenomodré infrastruktury a adaptace na klima pro obce Libereckého kraje: tedy již druhým rokem poskytuji poradenství a nově hned na začátek října (5.10.2023) připravuji s KÚ Libereckého kraje seminář, tedy zejména exkurzi na téma zadržování vody v krajině i v obcích
 • v nejbližších dnech se dozvíme o přidělených dotacích pro program 8.6. Libereckého kraje, kde také máme žádost (pro obec Dlouhý Most)
 • odevzdávám studii zahrady v Liberci Ruprechticích -taková svažitá údolní zahrada s několika vodními prvky, které využívají dešťovou i kumulovanou vodu, s prvky odolnými suchu, prvky přínosnými pro životní prostředí, s prvky tradičními pro české zahrady
 • budu pracovat na další zahradě (studie zahrady v Kocanovech), ještě s větším extrémem, a to se suchem, ještě větším svahem a v chráněném území
 • a další věci se domlouvají
Studie zahrady v Liberci Ruprechticích