Referenční projekty KRAJINA

  • Poděbrady, STUDIE PŘÍRODNÍHO AREÁLU HUSLÍK, (2022): průzkumy zeleně, analýzy území, návrh sadových, koncepčních, organizačních úprav, prováděcí projekt (2023) pro výsadbu stromů – I.etapa, příprava pro žádost o dotaci pro výzvu 4/2021 NPŽP
  • Proseč pod Ještědem, KRAJINNÝ KONCEPT PRO OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM (2022): studie pro možná zlepšující opatření na sedmi lokalitách, výsadby zeleně, protierozní opatření, revitalizace zregulovaného toku, úprava podmáčených cest, obnova historických cest, revitalizace studánky, 04/2022 (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině), dotace získána 09/2022
  • Ústecký, Středočeský a Zlínský kraj, NÁVRH VÝSADBY STROMŮ – V KRAJINĚ, V OBCÍCH (2020-2021): Zpracování osazovacího plánu a posudku. Projekty výsadby převážně pro aleje a ovocné sady, přes 50 projektů zpracované pro výzvu č.9/2019  (NPŽP), většinou úspěšně přidělené (pro Futura Academica, z.s.), realizované (2021-2022)
  • Sychrov, NÁVRHY PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ:  pro lokalitu Nad Rohankou (okr. Liberec), zemědělská plocha, 04/2021. (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině
  • Rychnov u Jablonce nad Nisou, NÁVRHY K ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ: pro lokalitu Pulečný (okr. Jablonec n.Nisou), zemědělská plocha, 04/2021. (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině
  • Kamenice v okrese Praha-východ, PROJEKT REGENERACE DŘEVIN STROMOŘADÍ OBCE KAMENICE (2001): Průzkumy a rozbory, inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření – obnova kompozičních vztahů k celému komplexu (systém alejí souvisel se Štiřínským panstvím), příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze SFŽP. Spolu s ing. J.Kolaříkem a ASAKON Praha.
  • Pošumaví, okres Klatovy, MAPOVÁNÍ BIOTOPŮ SOUSTAVY NATURA 2000 A SMARAGD, (2002-2004): Terénní průzkum – určení biotopů, fytocenologické snímky, fotodokumentace, zpracování mapových podkladů pro digitalizaci databáze, informační databáze o zadané oblasti, vyhodnocení průzkumů, doporučení zásahů, péče ochrany, metodika
  • Chudenice, NÁVRH NA OŠETŘENÍ A REGENERACI DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NA KAROLÍNINĚ LOUCE U CHUDENIC (2000): Významný krajinný prvek Ve Žďárech v LK Žďár u Chudenic, okres Klatovy – Průzkumy a rozbory (vč. historických souvislostí v rámci LK Žďár), inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření – obnova kompozičních vztahů k celému komplexu, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze SFŽP. Spolu s ASAKON Praha.
  • ČR a Litva, PÉČE O VÝZNAMNÉ STROMY u kapliček a v krajině, (1999-2003): návrh na vyhlášení památných stromů, někdy získání dotaci, někdy zdarma ošetřování stromů, spolu s ASAKON Praha.