„Studie vybraných veřejných prostranství obce Dlouhý Most“

řešené území, Dlouhý Most

Mezi žhavé projekty, které v současné době řeším, patří zpracování krajinářské studie pro vybrané veřejné prostory obce Dlouhý Most. Tato obec, ležící nedaleko Liberce, je úzce spjatá svou polohou se zemskou stezkou mezi Čechy a Lužicí. Traduje se, že název vznikl díky cestě vedoucí mokřinami, jenž musela být zpevňována dlouhým dřevěným mostem.

A právě voda je v tomto projektu jedním z hlavních témat, které je nutné uchopit a spřátelit se s ním. Spolu s Michalem Šperlingem (Kořenovky.cz) se budeme zabývat řešením znečištěných přítoků do stávajícího rybníka či využití mokřadní louky pro menší vodní plochy.

Dalším tématem je pobytová funkce pro místní obyvatele, tedy k tomu účelu je projekt realizován participačně. Abychom získali inspiraci pro náplň těchto lokalit, zjistíme si nejdříve představy jejich budoucích uživatelů. První veřejné setkání nás čeká 16.2. 2023 a počítá se, že zapojení bude probíhat i formou on-line dotazníku či spoluprací místních skupin, školy i školky. Do budoucna, v případě zájmu, se veřejnosti nabídne i osobní účast na dílčích realizacích či zejména na rozvoji (života) vlastních prostorů.