Referenční projekty VZDĚLÁVACÍ a VÝZKUMNÉ

/Přednášky, semináře

 • KVETOUCÍ LOUKY 2022 – dvě přednášky (Hrádek nad Nisou, Liberec) a rozhovor pro ČRo Liberec na téma květnaté louky, biodiverzita v rámci projektu založení květnaté louky v Hrádku n. Nisou – Doníně.
 • SEMINÁŘ PŘÍBĚHY DOMŮ 2020, 2019, 2015, 2012 – dvou-a-půl-denní odborný seminář s přednáškami, společenským večerem a exkurzemi ve dvou krajích ČR , organizace, přednáška, průvodce naším domem či zahradou
 • SEMINÁŘ VODA A HOSPODAŘENÍ S VODOU V ZAHRADĚ – přírodní zahrady v Libereckém a Ústeckém kraji – seminář s exkurzemi, (ve spolupráci Přírodní zahrada z.s.), organizace, přednáška, prezentace vlastní zahrady (2020)
 • URBANSCAPES2019 (ve spolupráci se SZKT, IFLA, ..) – Byla jsem v organizačním týmu pořadatelů mezinárodní a mezioborové konference v Ostravě na témata spojené s přetvářením průmyslových měst: Jak vypadá průmyslové město budoucnosti, ve kterém se dá dobře žít? Jaké hnací síly je třeba využít pro změny průmyslové městské krajiny? Jaké jsou benefity krajinářských řešení s integrovaným a holistickým přístupem k městské krajině (2019)
 • SERIÁL O PŘÍRODNÍCH ZAHRADÁCH – http://www.sdruzeni-ekodum.cz/kategorie/krajina, (2016)
 • EXKURZE S EKODOMEM (EKODŮM, z.s.) – úspěšné pokračování exkurzí po přírodních domech a zahradách – průvodce po vlastním přírodním domě a zahradě (2016)
 • CYKLUS PŘEDNÁŠEK PŘÍBĚHY 2013 (o.s. EKODŮM) – monotématické přednášky „o přírodním stavitelství, biotopech a KČOV“, organizace (2013)
 • VYUŽITÍ PARTICIPACE VEŘEJNOSTI V PRAXI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ÚZEMNÍHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE – tvorba akreditovaného vzdělávacího programu ČVUT Praha, Fakulta architektury (2012)
 • URBSPACE – realizace praktických projektů ve 13 evropských měst vedoucí ke společné metodice ke zvyšování atraktivity a kvality urbánního prostředí (účast 2009-2010, Nadace Partnerství, tým Prostory)
 • PROJEKT REGENERACE VOJENSKÉHO AREÁLU KLIMENTOV, Velká Hleďsebe – Zpracování rešerše Průzkum v oblasti bio-architektury, spolupráce na návrhu principech a koncepci řešení areálu. Projekt byl řešen jako nadnárodní rozvojová studie „Využití bývalých vojenských a průmyslových areálů“ v rámci projektu MISTER, INTERREG IIIB, program CADSES. (2007-2008)
 • VZ 04 CEZ MSM 6840770005„Udržitelná výstavba” (účast 2004 – 2006, FSv, ČVUT)
 • GA ČR 103/03/H089: „Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel“ (účast 2004-2007, FSv, ČVUT)
 • VÝSTAVA a CDrom o.s. EKODŮM: „HARMONIE, EKOLOGIE A EKONOMIKA V BYDLENÍ“, vydala:Liga Ekologických Alternativ – Příprava panelů: Vnitřní a vnější prostředí domu, Zeleň v bydlení a úspory energie, Voda a bydlení, Přednáška ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PRO LEPŠÍ BYDLENÍ. (2003, rozšíření 2004). Plzeň, Praha (2003), Liberec, Hradec Králové, Ústí n.Labem (2004), Klatovy (2005)
 • „POVÍDÁNÍ O STROMECH”, Rožmitál pod Třemšínem, okres Příbram – Přednáška (povídání) pro místní občany a přátele o.s.EKODŮM o významu stromů v krajině, na vesnici, krajinném rázu, ošetřování památných stromů a možnostech využití státních fondů. (2001)


//Monografie, metodické publikace

Publikace vzešla z několika referenčních projektů v Česku i zahraničí v rámci mezinárodní spolupráce týmů projektu UrbSpace. Skupina měst, univerzit a nevládních organizací střední Evropy hledala cesty ke zlepšování městských prostor. Iniciátorem projektu bylo Regionální environmentální centrum Slovensko společně se
slovenskou nadací Ekopolis a Nadací Partnerství. Spolupráce partnerů spočívala ve vytvoření
společné strategie a metodiky zlepšování urbánního prostředí, teoretickou část projektu doplnila
i řada pilotních projektů
 • Nadace Partnerství (kolektiv Nadace Partnerství): Prostory- průvodce tvorbou a obnovou veřejných prostranství, vydal:Partnerství o.p.s., Brno (2013)
 • Nadace Partnerství (kolektiv autorů a partnerů v rámci projektu UrbSpace) – Kvalitní veřejné prostory – Metodika tvorby a obnovy veřejných prostranství, 1. vyd. – Brno: Nadace Partnerství (2011)
 • Žerebáková Petra: Tvorba obyvatelných ulic, jako lokálních center města, se zaměřením na zeleň a komunitní plánování – Studie disertační práce (ČVUT, 2009)
 • Delpha plus & kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Průzkum v oblasti bio-architektury: Nadnárodní rozvojová studie – využití bývalých vojenských a průmyslových areálů, projekt MISTER, Interreg IIIB, program CADSES, Karlovy Vary (2007)

///Příspěvky v konferenčních sbornících, časopisech

 • časopis ZAHRADA – PARK – KRAJINA 03/2022, zaměřený na trvale udržitelný rozvoj, mi vyšel článek SEDLÁK A TUR. Celé číslo je opravdu velmi povedené a velmi inspirativní, tedy doporučuji zakoupit. např. zde: https://szkt.cz/casopis-zahrada-park-krajina
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Veřejný prostor – Veřejný život, sborník z výzkumného záměru „Udržitelná výstavba II.“ ČVUT, FSv (2006)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Public Space – Public Life; Modelový projekt „Život mezi budovami“, sborník z 3.ročníku vědeckého semináře, W3-610 GAČR 103-03-H089, ČVUT Praha (2006)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Ověření vztahu mezi obytným městským prostorem zeleně a ochranou krajiny, vztah městské zeleně k udržitelnosti rozvoje, sborník z výzkumného „Udržitelná výstavba I.“ ČVUT, FSv (2006)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: anotace posterů Vícedimenzionální krajina – Lidské tělo, Ráz urbánní krajiny ve sborníku z konference „Ochrana Krajinného Rázu 2006, ČVUT Praha, ČZU Praha, MŽP (2006)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Městská zeleň jako nástroj trvale-udržitelného rozvoje, sborník z konference „Juniorstav 2006, VUT Brno (2006)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Vztah systému zeleně a malých městských prostorů k udržitelnosti rozvoje , sborník z konference „Juniorstav 2005“, VUT Brno (2005)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Study of the relationship between habitable urban space and environment protection, with focus on urban greenery, sborník z 2.ročníku vědeckého semináře, W2-510, GAČR 103-03-H089, ČVUT Praha (2005)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: Zahradní architektura, Estetické působení zeleně, sborník z konference „Stromy a jejich vliv na stavby“ Frýdlant n.Ostravicí (2005)
 • kolektiv autorů, vč.Žerebáková Petra: anotace posteru Verification of the relation between urban greenery and environment protection sborník z 1.ročníku vědeckého semináře, W1-410, GAČR 103-03-H089, ČVUT Praha (2004)

////Aktivní účast na programu mezinárodních konferencích:

 • HELSINKI, FINSKO: mezinárodní konference o trvale-udržitelném rozvoji v Helsinkách (11th Annual International Sustainable Development Research Conference with Special Streams on Industrial Ecology and European Environmental Policy) účast s přednáškou (2005)
 • HELSINKI, FINSKO: mezinárodní konference „Foresight management in corporations and public organizations – New Visions for Sustainability”, (2005)
 • VLNIUS, LITVA – mezinárodní konference “Sustainable Development and Awareness Raising” účast s přednáškou (2003)