O mně

Jmenuji se Petra Šilberská, (dříve Žerebáková), vystudovala jsem zahradní a krajinnou architekturu na MZLU Brno, Fakultě zahradnické a téměř doktorandské studium v oboru Životní prostředí a průmyslové dědictví na ČVUT Praha, Fakultě stavební.

Baví mě řešit prostory kolem nás a druhotně i v nás. Tedy proto, že dříve nebo později náš prostor uvnitř zrcadlí náš prostor vně v jakémkoliv měřítku.

Pracuji samostatně či v týmech, které se vytváří pro dílčí projekty. Věnuji se této problematice asi 20let a pokud Vás zajímá jak a kde, čtěte dále, a nebo ještě lépe mne rovnou kontaktujte.

/Praxe

Ateliér či soukromou praxi vedu od roku 1999. Jsem samostatná projektantka a specialistka v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Dlouhodobě se zabývám tvorbou obyvatelných veřejných prostranství, realizací projektů podporující a zlepšující životní prostředí a harmonizaci lidí a krajiny. 

Zkušenosti mám od poradenství při územním plánování, tvorbě koncepcí a strategií pro malé obce či městské části, přes průzkumy a analýzy městské či krajinné zeleně až po návrhy zeleně citlivé ke svému prostředí a okolí (zahrady, obnovy zámeckých parků, revitalizace starých alejí či památných stromů).

Ty jsem nabyla soukromou praxí ve spolupráci s různými organizacemi (Partnerství o.p.s., VÚKOZ, ČVUT, Ekodům z.s., Přírodní zahrada z.s., Stromy v srdci Evropy),  ale i praxí v zaměstnání (Nadace Partnerství, Plantastyl s.r.o.), a stážemi v zahraničí (USA – PPS, Irsko – IT Sligo, Skotsko –  Greenspace Scotland).

V posledních letech se více věnuji propagaci přírodních zahrad a školních a školkových zahrad s enviromentálním zaměřením, i ve spolupráci se spolkem Přírodní zahrada z.s., a to nejen tvorbou projektů, přednáškovou činností, workshopy, ale i získáváním dotací na realizace.

V dalších aktivitách podporuji přírodně šetrné stavění, např. organizací semináře „Příběhy domů“ či exkurzích (se spolkem Ekodům, z.s.), zvelebování vlastního slaměného domu a přírodní zahrady.

Dále propaguji zapojování veřejnosti do projektů (dříve ve spolupráci s Nadací Partnerství, VÚKOZ, ČVUT Praha).

Nově se více věnuji zadržování vody v krajině, protierozním opatřením, jako konzultant pro krajský úřad Libereckého kraje, jako lokální koordinátor pro projekt Společně proti suchu.

Nekomerčně pracuji s přírodními energiemi v krajině a lidském těle (škola geomancie, Mistr Reiki, masáže).

//Vzdělání

 • MZLU Brno, Zahradnická Fakulta v Lednici na Moravě (inženýrské studium, 2000)
 • ČVUT Praha, Stavební fakulta, (doktorské studium, 2011).
 • Zkoušky, diplomy, stáže byly absolvovány pod jménem za svobodna (Petra Žerebáková).

///Stáže

////Mezinárodní spolupráce

 • v rámci magisterského studia – ELASA (účast i organizování meetingů studentů krajinné architektury v Evropě)
 • v rámci doktorského studia na stážích v IT Sligo, a Greenspace Scotland v oblasti udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti a dopadu městské zeleně na kvalitu života ve městech s mnoha partnery lokálními i mezinárodními, vč. univerzit Irska i Velké Británie, dále aktivní účast (což znamená formou článku, posteru či prezentací) na několika mezinárodních konferencích (Dánsko, Finsko, Británie)
 • v rámci mé práce (projekt Projekt MISTER – Military and Industrial SiTes Reuse – Znovuvyužití vojenských a průmyslových areálů) v tématu bioarchitektura pro brownfieldy
 • v rámci mé spolupráce s arboristy vzdělávání a prezentace v Litvě na téma ošetřování stromů
 • v rámci mé práce pro Nadaci Partnerství a její mezinárodní složku EPSD, na téma obyvatelná veřejná prostranství, zapojování veřejnosti do projektů. Taktéž díky této sítě jsem na stáži v New Yorku u PPS mohla spolupracovat ještě s dalšími organizacemi zaměřenými na komunitní projekty a veřejná prostranství
 • v rámci spolupořádání mezinárodní konference Urbanspace2019 v Ostravě spolu s ČAKA a SZKT
 • v rámci mé současné spolupráce v síti Přírodních zahrad, z.s výměnné semináře a exkurze v Německu, Rakousku, a přebírání zkušeností z jiných zemí na téma přírodních zahrad

/////Členství

 • Jsem členem SZKT (Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu),
 • spolku EKODŮM z.s., a
 • oficiálním poradcem a certifikátorem pro přírodní zahrady spolku Přírodní zahrada z.s.

/////Spolupracuji

viz stránka spolupracovníci

.

.

.

Povídání nad zahradou je částečná terapie vaší duše a nalézání ducha místa….. co vlastně nenabízím, ale tak trochu ovládám je terapie Reiki, různé druhy masáží a pracuji s geomancií.