Domů

Vítejte na stránkách zahradní a krajinné architektky, působící kdekoliv, kde je potřeba. Ráda pomáhám přetvářet prostory kolem nás i v nás..

/ Chcete změnit, oživit či nově vytvořit Vaši zahradu, park, stromořadí, veřejný prostor či jiný speciální prostor (např. školkovou zahradu)? Pomohu Vám, Vaše přání posunu do reality. Zpracovávám projektovou dokumentaci, dovedu zapojit děti i širší veřejnost, připravím harmonogram akce i rozpočet realizace.

// Hledáte zdroj financování? Pro některé typy úprav či typy prostorů Vám doporučím zdroje i administrátora celého grantového procesu.

/// Hledáte realizátora či dodavatele dílčích prvků?Pomohu Vám najít ty ověřené a spolehlivé, ideálně z Vašeho kraje. 

//// Chcete asistenci při realizaci?Zajistím Vám autorský, technický dozor i management realizace.    

///// Máte zájem o přednášku na nějaké téma, kterým se zabývám? Oslovte mne. Ráda přijedu a otevřu diskuzi na danou problematiku či doporučím další zdroje informací.

Co nabízím

Zahradní a krajinná architektura –  návrhy a asistence při realizaci

projekce v oblasti zahradní a krajinářské tvorby: veřejná zeleň a veřejná prostranství, soukromé zahrady, krajinná zeleň a projekty v krajině, školní a školkové zahrady

Průzkumy, analýzy 

dendrologické průzkumy a hodnocení zeleně, inventarizace zeleně, historické, dotazníkové průzkumy či další speciální, např. využití veřejného prostoru

Participace, facilitace

zapojování veřejnosti do projektů veřejných prostorů, průzkumy veřejného mínění

Vzdělávací činnost

přednášky, semináře, kurzy v oblasti zahradní architektury, přírodních zahrad, přírodního stavitelství, komunitního plánování

Poradenství

poradce pro přírodní zahrady, poradenství v oblasti sanace či asanace dřevin, využití geomantie v objektech krajinné architektury, eko-bydlení – zdravé a přírodě šetrné bydlení, přírodní stavění  – stavění z přírodních materiálů, poradenství v oblasti dotací, získávání financí na Vaše záměry, nebo jen zkonzultovat Váš záměr či dozorovat Vaši realizaci

Povídání nad zahradou je částečná terapie vaší duše a nalézání ducha místa….. nicméně co vlastně nenabízím, ale tak trochu ovládám je terapie Reiki, sportovní masáže, Mohendžodáro masáže pro ženy, Thai Foot massage – thajská masáž nohou a geomancii.

O mně

Jmenuji se Petra Šilberská, (dříve Žerebáková), vystudovala jsem zahradní a krajinnou architekturu na MZLU Brno, Fakultě zahradnické a téměř doktorandské studium v oboru Životní prostředí a průmyslové dědictví na ČVUT Praha, Fakultě stavební.

Baví mě řešit prostory kolem nás a druhotně i v nás. Tedy proto, že dříve nebo později náš prostor uvnitř zrcadlí náš prostor vně v jakémkoliv měřítku.

Pracuji samostatně či v týmech, které se vytváří pro dílčí projekty. Věnuji se této problematice asi 20let a pokud Vás zajímá jak a kde, čtěte dále, a nebo ještě lépe mne rovnou kontaktujte.

Praxe

Ateliér či soukromou praxi vedu od roku 1999. Jsem samostatná projektantka a specialistka v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Dlouhodobě se zabývám tvorbou obyvatelných veřejných prostranství, realizací projektů podporující a zlepšující životní prostředí a harmonizaci lidí a krajiny. 

Zkušenosti mám od poradenství při územním plánování, tvorbě koncepcí a strategií pro malé obce či městské části, přes průzkumy a analýzy městské či krajinné zeleně až po návrhy zeleně citlivé ke svému prostředí a okolí (zahrady, obnovy zámeckých parků, revitalizace starých alejí či památných stromů).

Ty jsem nabyla soukromou praxí ve spolupráci s různými organizacemi (Partnerství o.p.s., VÚKOZ, ČVUT, Ekodům z.s., Přírodní zahrada z.s., Stromy v srdci Evropy),  ale i praxí v zaměstnání (Nadace Partnerství, Plantastyl s.r.o.), a stážemi v zahraničí (USA – PPS, Irsko – IT Sligo, Skotsko –  Greenspace Scotland).

V posledních letech se více věnuji propagaci přírodních zahrad a školních a školkových zahrad s enviromentálním zaměřením, i ve spolupráci se spolkem Přírodní zahrada z.s., a to nejen tvorbou projektů, přednáškovou činností, workshopy, ale i získáváním dotací na realizace.

V dalších aktivitách podporuji přírodně šetrné stavění, např. organizací semináře „Příběhy domů“ či exkurzích (se spolkem Ekodům, z.s.), zvelebování vlastního slaměného domu a přírodní zahrady.

Dále propaguji zapojování veřejnosti do projektů (dříve ve spolupráci s Nadací Partnerství, VÚKOZ, ČVUT Praha).

Nově se více věnuji zachování vody v krajině, protierozním opatřením, jako konzultant pro krajský úřad Libereckého kraje, jako lokální koordinátor pro projekt Společně proti suchu.

Nekomerčně pracuji s přírodními energiemi v krajině a lidském těle (škola geomancie, Mistr Reiki, masáže).

Vzdělání

 • MZLU Brno, Zahradnická Fakulta v Lednici na Moravě (inženýrské studium, 2000)
 • ČVUT Praha, Stavební fakulta, (doktorské studium, 2011).
 • Zkoušky, diplomy, stáže byly absolvovány pod jménem za svobodna (Petra Žerebáková).

Stáže

Mezinárodní spolupráce

 • v rámci magisterského studia – ELASA (účast i organizování meetingů studentů krajinné architektury v Evropě)
 • v rámci doktorského studia na stážích v IT Sligo, a Greenspace Scotland v oblasti udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti a dopadu městské zeleně na kvalitu života ve městech s mnoha partnery lokálními i mezinárodními, vč. univerzit Irska i Velké Británie, dále aktivní účast na několika mezinárodních konferencích (Dánsko, Finsko, Británie)
 • v rámci mé práce (projekt Projekt MISTER – Military and Industrial SiTes Reuse – Znovuvyužití vojenských a průmyslových areálů) v tématu bioarchitektura pro brownfieldy
 • v rámci mé spolupráce s arboristy vzdělávání a prezentace v Litvě na téma ošetřování stromů
 • v rámci mé práce pro Nadaci Partnerství a její mezinárodní složku EPSD, na téma obyvatelná veřejná prostranství, zapojování veřejnosti do projektů. Taktéž díky této síty jsem na stáži v New Yorku u PPS mohla spolupracovat ještě s dalšími organizacemi zaměřenými na komunitní projekty a veřejná prostranství
 • v rámci spolupořádání mezinárodní konference Urbanspace2019 v Ostravě spolu s ČAKA a SZKT
 • v rámci mé současné spolupráce v síti Přírodních zahrad, z.s výměnné semináře a exkurze v Německu, Rakousku, a přebírání zkušeností z jiných zemí na téma přírodních zahrad

Členství

 • Jsem členem SZKT (Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu),
 • spolku EKODŮM z.s., a
 • oficiálním poradcem a certifikátorem pro přírodní zahrady spolku Přírodní zahrada z.s.

Kontakt

Ing. Petra Šilberská – Ateliér Prostory

email: atelierprostory@gmail.com

tel: +420 603 964 800

IČ: 68883404

datová schránka: 4uucwp7

adresa: Křižany 426, 463 53, v našem slaměném domě, obklopeným naší přírodní zahradou

Působím v celé ČR, převážně však v kraji Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském, Plzeňském a Pražském.

Aktuality

Toto je takový malý blog o dějství kolem a kolem či o mé aktuální práci

„Studie vybraných veřejných prostranství obce Dlouhý Most“

Mezi žhavé projekty, které v současné době řeším, patří zpracování krajinářské studie pro vybrané veřejné prostory obce Dlouhý Most. Tato obec, ležící nedaleko Liberce, je úzce spjatá svou polohou se zemskou stezkou mezi Čechy a Lužicí. Traduje se, že název vznikl díky cestě vedoucí mokřinami, jenž musela být zpevňována dlouhým dřevěným mostem. A právě voda …

PF2023

Do nového roku všem mnoho úspěchů ve svém snažení a těším se na naši další či budoucí spolupráci.

Kresby a krajiny II

Kreslením stromů jsi uvědomuji jejich výjimečnost a impozantnost Kreslením krajiny, ať už je jakkoliv ekologicky hodnotná či zdevastovaná, poznávám, jak je malebná a primárně dokonalá…