Služby

Vítejte na stránkách zahradní a krajinné architektky, působící kdekoliv, kde je potřeba. Ráda pomáhám přetvářet prostory kolem nás i v nás..

/ Chcete změnit, oživit či nově vytvořit Vaši zahradu, park, stromořadí, veřejný prostor či jiný speciální prostor (např. školkovou zahradu)? Pomohu Vám, Vaše přání posunu do reality. Zpracovávám projektovou dokumentaci, dovedu zapojit děti i širší veřejnost, připravím harmonogram akce i rozpočet realizace.

// Hledáte zdroj financování? Pro některé typy úprav či typy prostorů Vám doporučím zdroje i administrátora celého grantového procesu.

/// Hledáte realizátora či dodavatele dílčích prvků?Pomohu Vám najít ty ověřené a spolehlivé, ideálně z Vašeho kraje. 

//// Chcete asistenci při realizaci?Zajistím Vám autorský, technický dozor i management realizace.    

///// Máte zájem o přednášku na nějaké téma, kterým se zabývám? Oslovte mne. Ráda přijedu a otevřu diskuzi na danou problematiku či doporučím další zdroje informací

dendro průzkumy - inventarizace

EXPERTNÍ ČINNOST

průzkumy, participace, poradenství, dozory a asistence, vzdělávání

/Průzkumy, analýzy

//Participace, facilitace

///Poradenství, dozory a asistence

///Vzdělávací činnost

Reference

/Řekli – napsali o nás…

„Studie pro Dlouhý Most je skvěle zpracovaná. Moc se mi líbí srozumitelnost, využitelnost pro obec a aktivní zapojení obyvatel. A hlavně velmi přirozená prioritizace řešení vodního režimu a adaptace obce na změnu klimatu. První etapa zaměřená na oblast mokřadního parku je zároveň i ta nejzajímavější.  Díky za skvělou spolupráci! “ Ing. Tereza Pokorná, Krajský úřad Libereckého kraje (posudek Studie vybraných veřejných prostranství pro obec Dlouhý Most, 5/2023)

S Ateliérem Prostory jsme řešili osazovací plán revitalizovaného dvora venkovské usedlosti. Vzniklo tak funkční a udržitelné řešení, které spolu s původními zachovanými stromy vtisklo zahradě novou tvář.“ Petr Brousil (Velká Hraštice, 2022)

„Paní architektka má hluboké znalosti oboru, cit pro potřeby současné krajiny i prostoru zahrady. Cením si spolehlivosti i časové spádu. “ Anna (Křižany prérie, 2021)

Na počátku byla nesmělá idea a nutnost změny. Zahrada potřebovala pro naše účely zvětšit, využít celou plochu a poskytnout zázemí pro všední dny ve školce i oslavy s rodiči. Zkušenost a profesionalita paní architektky dala našim přáním skutečný rozměr, ve chvílích nejistot nás podržela a stále s ní můžeme konzultovat stav zahrady.“ Stáňa Fedurcová (Kryštofovo údolí, ředitelka přírodního klub Mraveniště, 2023)

//Detailněji referenční projekty:

///Fota

Obrazová stránka se připravuje, k nahlédnutí FOTOGRAFIÍ z realizací:

////Portfolio

k vidění zde. Diplomy a kontakty na vyžádání.


Kontakt

Ing. Petra Šilberská – Ateliér Prostory

email: atelierprostory@gmail.com

tel: +420 603 964 800

IČ: 68883404

datová schránka: 4uucwp7

adresa: Křižany 426, 463 53, v našem slaměném domě, obklopeným naší přírodní zahradou

Působím v celé ČR, převážně však v kraji Libereckém, Královéhradeckém, Středočeském, Plzeňském a Pražském.

Aktuality

Toto je takový malý blog o dějství kolem a kolem či o mé aktuální práci

Extrémní počasí = naléhavější projekty

Tolik let jsme poslouchali na škole i v odborných kruzích, že děláme mnoho věcí špatně, tolik let jsme tvořili postery, výstavy, prezentace, výzkumné projekty, workshopy, aplikované výzkumy..a kam jsme se to dostali? Celou dobu nikdo vlivný moc neposlouchal..(už od 60.let zde byly kritiky na činnost člověka v krajině – meliorace, obří přehrady, monokultury, dále v …

O mně

Jmenuji se Petra Šilberská, (dříve Žerebáková), vystudovala jsem zahradní a krajinnou architekturu na MZLU Brno, Fakultě zahradnické a téměř doktorandské studium v oboru Životní prostředí a průmyslové dědictví na ČVUT Praha, Fakultě stavební.

Baví mě řešit prostory kolem nás a druhotně i v nás. Tedy proto, že dříve nebo později náš prostor uvnitř zrcadlí náš prostor vně v jakémkoliv měřítku.

Pracuji samostatně či v týmech, které se vytváří pro dílčí projekty. Věnuji se této problematice asi 20let a pokud Vás zajímá jak a kde, čtěte dále, a nebo ještě lépe mne rovnou kontaktujte.

/Praxe

Ateliér či soukromou praxi vedu od roku 1999. Jsem samostatná projektantka a specialistka v oboru zahradní a krajinářská tvorba. Dlouhodobě se zabývám tvorbou obyvatelných veřejných prostranství, realizací projektů podporující a zlepšující životní prostředí a harmonizaci lidí a krajiny. 

Zkušenosti mám od poradenství při územním plánování, tvorbě koncepcí a strategií pro malé obce či městské části, přes průzkumy a analýzy městské či krajinné zeleně až po návrhy zeleně citlivé ke svému prostředí a okolí (zahrady, obnovy zámeckých parků, revitalizace starých alejí či památných stromů).

Ty jsem nabyla soukromou praxí ve spolupráci s různými organizacemi (Partnerství o.p.s., VÚKOZ, ČVUT, Ekodům z.s., Přírodní zahrada z.s., Stromy v srdci Evropy),  ale i praxí v zaměstnání (Nadace Partnerství, Plantastyl s.r.o.), a stážemi v zahraničí (USA – PPS, Irsko – IT Sligo, Skotsko –  Greenspace Scotland).

V posledních letech se více věnuji propagaci přírodních zahrad a školních a školkových zahrad s enviromentálním zaměřením, i ve spolupráci se spolkem Přírodní zahrada z.s., a to nejen tvorbou projektů, přednáškovou činností, workshopy, ale i získáváním dotací na realizace.

V dalších aktivitách podporuji přírodně šetrné stavění, např. organizací semináře „Příběhy domů“ či exkurzích (se spolkem Ekodům, z.s.), zvelebování vlastního slaměného domu a přírodní zahrady.

Dále propaguji zapojování veřejnosti do projektů (dříve ve spolupráci s Nadací Partnerství, VÚKOZ, ČVUT Praha).

Nově se více věnuji zachování vody v krajině, protierozním opatřením, jako konzultant pro krajský úřad Libereckého kraje, jako lokální koordinátor pro projekt Společně proti suchu.

Nekomerčně pracuji s přírodními energiemi v krajině a lidském těle (škola geomancie, Mistr Reiki, masáže).

//Vzdělání

 • MZLU Brno, Zahradnická Fakulta v Lednici na Moravě (inženýrské studium, 2000)
 • ČVUT Praha, Stavební fakulta, (doktorské studium, 2011).
 • Zkoušky, diplomy, stáže byly absolvovány pod jménem za svobodna (Petra Žerebáková).

///Stáže

////Mezinárodní spolupráce

 • v rámci magisterského studia – ELASA (účast i organizování meetingů studentů krajinné architektury v Evropě)
 • v rámci doktorského studia na stážích v IT Sligo, a Greenspace Scotland v oblasti udržitelného rozvoje, zapojování veřejnosti a dopadu městské zeleně na kvalitu života ve městech s mnoha partnery lokálními i mezinárodními, vč. univerzit Irska i Velké Británie, dále aktivní účast (což znamená formou článku, posteru či prezentací) na několika mezinárodních konferencích (Dánsko, Finsko, Británie)
 • v rámci mé práce (projekt Projekt MISTER – Military and Industrial SiTes Reuse – Znovuvyužití vojenských a průmyslových areálů) v tématu bioarchitektura pro brownfieldy
 • v rámci mé spolupráce s arboristy vzdělávání a prezentace v Litvě na téma ošetřování stromů
 • v rámci mé práce pro Nadaci Partnerství a její mezinárodní složku EPSD, na téma obyvatelná veřejná prostranství, zapojování veřejnosti do projektů. Taktéž díky této sítě jsem na stáži v New Yorku u PPS mohla spolupracovat ještě s dalšími organizacemi zaměřenými na komunitní projekty a veřejná prostranství
 • v rámci spolupořádání mezinárodní konference Urbanspace2019 v Ostravě spolu s ČAKA a SZKT
 • v rámci mé současné spolupráce v síti Přírodních zahrad, z.s výměnné semináře a exkurze v Německu, Rakousku, a přebírání zkušeností z jiných zemí na téma přírodních zahrad

/////Členství

 • Jsem členem SZKT (Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu),
 • spolku EKODŮM z.s., a
 • oficiálním poradcem a certifikátorem pro přírodní zahrady spolku Přírodní zahrada z.s.

/////Spolupracuji

viz stránka spolupracovníci

.

.

.

Povídání nad zahradou je částečná terapie vaší duše a nalézání ducha místa….. co vlastně nenabízím, ale tak trochu ovládám je terapie Reiki, sportovní masáže, Mohendžodáro masáže pro ženy, Thai Foot massage – thajská masáž nohou a geomancii.