Referenční projekty ZÁJMOVÉ

Těchto projektů jsem se zúčastnila v rámci různých soukromých aktivit a vlastního vzdělávání, zejména v oblasti nehmotného a duchovního prostoru, dále v oblasti sociální ekologie a výzkumu. Iniciátoři byli často mí učitelé či aktuální spolupracovníci a okolnosti okolo mne.

  • Irsko, Skotsko, HARMONIZACE EVROPSKÉ KRAJINY: v návaznosti na Marka Pogačnika, ve spolupráci s Pavlem Kozákem a dalšími (2007)
  • Pálava, Šumava, Praha, HARMONIZACE ČESKÉ KRAJINY: ve spolupráci s Janem Tajbošem, Pavlem Kozákem, Jiřinou Lockerovou a dalšími (2005-2006)
  • Praha, PRAŽSKÝ LITOPUNKTURNÍ PROJEKT: Spolupráce na harmonizaci duchovní úrovni krajiny města Prahy pod vedením Jana Tajboše a Marka Pogačnika. Mezinárodní projekt realizovaný v nehmotné i hmotné úrovni formou instalací kamenných i bronzových stél, skupinová duchovní práce pro konkrétní místa v pražské krajině, implementace např. do obnovy Trojské botanické zahrady. (2005-2006)
  • Česko (2005), Irsko (2007), BODY WEATHER WORKSHOPY: Mezinárodní workshopy zaměřený na vztah mezi Tělem a Krajinou pod vedením tanečníka a choreografa Franka van de Ven (Body Weather Amsterdam) ve spolupráci s předními umělci různých zemí, např. Seamusem Dunbarem (Leitrim Sculpture Centre) či Milošem Šejnem (bohemiae rosa body exploration)

  • Praha 5, REGENERACE VNITROBLOKU NA CELNÉ: Komunitní regenerace vnitrobloku – Příprava pro získání grantu, realizace obnovy vnitrobloku ve spolupráci s místními obyvateli, údržba ve spolupráci s místními obyvateli. (2001-2004)
  • Chudenice, okres Klatovy, NÁVRH NA OŠETŘENÍ A REGENERACI DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NA KAROLÍNINĚ LOUCE U CHUDENIC – Významný krajinný prvek Ve Žďárech v LK Žďár u Chudenic: Průzkumy a rozbory (vč. historických souvislostí v rámci LK Žďár), inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření – obnova kompozičních vztahů k celému komplexu, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze SFŽP. (2000)

#litopunktura #participace #energievkrajine #bodyweather