Reference

/Řekli – napsali o nás…

„Studie pro Dlouhý Most je skvěle zpracovaná. Moc se mi líbí srozumitelnost, využitelnost pro obec a aktivní zapojení obyvatel. A hlavně velmi přirozená prioritizace řešení vodního režimu a adaptace obce na změnu klimatu. První etapa zaměřená na oblast mokřadního parku je zároveň i ta nejzajímavější.  Díky za skvělou spolupráci! “ Ing. Tereza Pokorná, Krajský úřad Libereckého kraje (posudek Studie vybraných veřejných prostranství pro obec Dlouhý Most, 5/2023)

S Ateliérem Prostory jsme řešili osazovací plán revitalizovaného dvora venkovské usedlosti. Vzniklo tak funkční a udržitelné řešení, které spolu s původními zachovanými stromy vtisklo zahradě novou tvář.“ Petr Brousil (Velká Hraštice, 2022)

„Paní architektka má hluboké znalosti oboru, cit pro potřeby současné krajiny i prostoru zahrady. Cením si spolehlivosti i časové spádu. “ Anna (Křižany prérie, 2021)

Na počátku byla nesmělá idea a nutnost změny. Zahrada potřebovala pro naše účely zvětšit, využít celou plochu a poskytnout zázemí pro všední dny ve školce i oslavy s rodiči. Zkušenost a profesionalita paní architektky dala našim přáním skutečný rozměr, ve chvílích nejistot nás podržela a stále s ní můžeme konzultovat stav zahrady.“ Stáňa Fedurcová (Kryštofovo údolí, ředitelka přírodního klub Mraveniště, 2023)

//Detailněji referenční projekty:

///Fota

Obrazová stránka se připravuje, k nahlédnutí FOTOGRAFIÍ z realizací:

////Portfolio

k vidění zde. Diplomy a kontakty na vyžádání.