Průzkumy, analýzy

Všechny základní průzkumy a analýzy: průzkumy krajiny, dendrologické průzkumy, inventarizace a hodnocení zeleně, historické, dotazníkové průzkumy či další speciální, např. využití veřejného prostoru

/Průzkumy v krajině, analýzy rizik a omezení

krajina-analyzy
analýzy krajiny, Proseč p.Ještědem
terénní průzkumy – meliorací, eroze a dalších jevů v krajině (spolu s Živá voda či lokálními koordinátory)

//Dendrologické průzkumy

Dendrologický průzkum v botanické zahradě v Tróji, Praha.

Zajistím pro Vás inventarizaci dřevin kdekoliv. Mám zkušenosti s inventarizací zahrad, parků, lesoparků, či dalších krajinných struktur (alejí i botanických průzkumů v rámci Natura2000).

///Historické průzkumy

Historický průzkum zámeckého parku v Měšicích.

Provádím si průzkumy historie míst. Z archivů i místními šetřeními.

////Dotazníkové průzkumy

Hillsdale. Participace veřejnosti do projektů – práce v terénu. v rámci stáže u Project for Public Spaces

Při zapojování veřejnosti do projektů umím udělat dotazníkové šetření na míru. Ať už anonymně, osobními pohovory, prací v terénu či workshopy.

/////Průzkumy využití prostorů

Průzkum centrálního prostoru na Andělu, Praha. V rámci PhD práce na ČVUT Praha.

Dovedeme definovat prostor pomocí analýz využívání prostoru. Používá se to zejména na veřejných prostranstvích většího významu.