Průzkumy, analýzy

Všechny základní průzkumy a analýzy: průzkumy krajiny, dendrologické průzkumy, inventarizace a hodnocení zeleně, historické, dotazníkové průzkumy či další speciální, např. využití veřejného prostoru

/Průzkumy v krajině, analýzy rizik a omezení

//Dendrologické průzkumy

Zajistím pro Vás inventarizaci dřevin kdekoliv. Mám zkušenosti s inventarizací zahrad, parků, lesoparků, či dalších krajinných struktur (alejí i botanických průzkumů v rámci Natura2000).

///Historické průzkumy

Provádím si průzkumy historie míst. Z archivů i místními šetřeními.

////Dotazníkové průzkumy

Při zapojování veřejnosti do projektů umím udělat dotazníkové šetření na míru. Ať už anonymně, osobními pohovory, prací v terénu či workshopy.

/////Průzkumy využití prostorů

Dovedeme definovat prostor pomocí analýz využívání prostoru. Používá se to zejména na veřejných prostranstvích většího významu.