Participace do projektů

/Co je to participace?

Stručně – zapojování veřejnosti do projektů veřejných prostorů, komunitní plánování, průzkumy veřejného mínění

Participace není lehká věc, ale není třeba se jí obávat. Vyplatí se to! Lidé jsou velmi rádi za to, že se jich také někdo zeptá na jejich názor. Mnohdy svůj negativní postoj přemění na vášeň v této věci pomáhat. Záleží však na způsobu komunikace a vedení projektu.

Participace široké veřejnosti a dětí ze škol na hodnocení stavu krajiny oblasti Nových Dvorů a Kačiny. Projekt s Partnerství o.p.s. a VÚKOZ Průhonice.

//Příklady využití participace

Chcete udělat příjemné a inspirativní prostředí okolo vaší školy nebo školky?Jsem schopna zapojit děti, rodiče, školku a obec do projektu i realizace školní či školkové zahrady.

Hillsdale. Obnova veřejných prostorů obce. V rámci stáže u Project for Public Spaces, Stát New York.

Chcete obnovit váš centrální veřejný prostor v obci? Jsem schopna zapojit místní spolky a komunitu a tím získat nejen cenné informace ale nakonec i lidi, které budou mít k novému prostoru obranářský vztah. Což je vlastně nejlepší prevence proti vandalismu.

Hillsdale. Obnova veřejných prostorů obce. V rámci stáže u Project for Public Spaces, Stát New York.

Chcete tvořit strategické dokumenty obce s jejími obyvateli? Pomohu Vám. Od místních občanů můžete získat náměty, informace o potřebách, nedostatcích, možnostech spolupráce a dokumenty vyjdou opravdu z reality.

Strategie pro veřejné prostory, Praha 10. Projekt s Partnerství o.p.s.

Jste firma, která chce udělat něco pro své zaměstnance nebo svůj pracovní team? Naplánujte společně Vaši střešní zahradu, vnitřní atrium či jiné místo pro neformální pracovní prostor. Pomohu Vám.

Zelené sousedství Radlická. Projekt pro ČSOB centrálu k přeměně parku v sousedství bytových domů a mnoha podniků. Projekt s Partnerství o.p.s.

///Reference

Projekty, ve kterých jsme zapojili veřejnost, uživatele či vlastníky:

zde.

#participace #veřejnéplánování #komunitníplánování #zapojováníveřejnosti #školkovézahrady #školnízahrady #veřejnéprostory #strategicképlánování