Referenční projekty VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

/Strategie

 • Dlouhý Most, STUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ OBCE DLOUHÝ MOST S PARTICIPACÍ VEŘEJNOSTI (2023):zapojení veřejnosti, krajinářská studie pro 7 lokalit, koordinace PD pro dílčí část lokality E
 • Liberecký kraj, PORADENSTVÍ OBCÍM, (2022-aktuálně): v rámci spolupráce s Krajským úřadem Libereckého kraje v oblasti zeleno-modré infrastruktury, adaptace na změny klimatu vč. podpory biodiverzity
 • Liberec, PROJEKT EKOPARKU, (2015): Strategie, koncept pro řešené území, odborný konzultant
 • Liberecký kraj, PORADENSTVÍ PRO KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE (2015): v rámci jeho aktivit v Národní síti Zdravých měst, místní Agendy 21 – koncepční a metodické aktivity.
 • V celé ČR, MANAGEMENT PROJEKTŮ obnovy či revitalizace veřejných prostranství v rámci programů „MÍSTO PRO STROMY“ a „5P PRO PRAHU“ (2008-2010): Projekty se týkaly náměstí, návsí, lokálních center, školních a školkových zahrad. V rámci práce v Nadaci Partnerství a spolupráce s Partnerství o.p.s. 
 • Praha 10, STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 10, (2009-2010): strategický dokument vytvářený za účasti veřejnosti, zástupců státní správy a přizvané odborné veřejnosti v MČ Praha 10 spolu s Partnerství o.p.s. (ke stažení)
 • Praha, INICIACE FARMÁŘSKÝCH TRŽIŠŤ na veřejných prostranství (2009-2010): Školení pro starosty a místostarosty MČ Prahy, strategické jednání na Magistrátu HM Prahy  – realizace: Praha Kubán, nám.J.z Poděbrad, Náplavka, Suchdol. V rámci práce pro Partnerství o.p.s., Nadace Partnerství, spolu s o.s. Archetyp
 • Praha, PROJEKT „ŽIVOT MEZI BUDOVAMI“ dílčí projekt „Projekt pro pěší zónu Anděl“, Praha 5 (2005-2007): Celostní a participační program „Život mezi budovami“, jež má za cíl podpořit zdravý, bezpečný a udržitelný život ve městě.  V dílčím projektu jsme navrhovali úpravy a oživení pěší zóny Anděl, což obnášelo zpracování analytické zprávy a doporučení dalších postupů ve správě pěší zóny na základě rozsáhlého sociologického výzkumu a pracovních setkání s podnikateli a občany Prahy 5.  V rámci projektu proběhla spolupráce s MČ Praha 5, místními podnikateli, studenty a doktorandy FA ČVUT Praha, FLE ČZU Praha, PF a FF UK Praha, VŠMVV o.p.s. Praha, Gymnázium Špitálská Praha, za podpory MČ Praha 5, EBA3 – Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel, Obchodní Centrum Nový Smíchov, a místních podnikatelů.
 • Girvan, Skotsko, NÁVRH OPATŘENÍ PRO STUMPY TOWER PLACE, (2007): Pokračování v projektu se zapojení veřejnosti metodou tzv. placemaking. Průzkum využití území, sumarizace pracovních setkání a veřejných workshopů, návrh možných změn v koncepci, uspořádání, provozu a managementu prostoru. V rámci práce pro Greenspace Scotland.
 • Kilsyth, Skotsko, OBSERVATION AT BURNGREEN PARK AND RECREATION GROUND, (2007): Projekt byl zaměřen na vytvoření metodiky pozorování využití a stavu dvou parků obce Kilsyth, technikami používané např. PPS či Janem Gehlem. Cílem projektu pak byla rekonstrukce parku na základě jednání s veřejnosti, stávajícího využití a potřeb místních obyvatel. V rámci práce pro Greenspace Scotland.

//Parky

 • Smržovka, REVITALIZACE ZELENĚ NOVÉ SMRŽOVKY (2020-2022): Dendrologický průzkum, studie, prováděcí dokumentace. Spolu s Land05, s.r.o., Zdeněk Hudec s.r.o.
 • Poděbrady, STUDIE PŘÍRODNÍHO AREÁLU HUSLÍK, (2022): průzkumy zeleně, analýzy území, návrh sadových, koncepčních, organizačních úprav, prováděcí projekt pro výsadbu stromů – I.etapa, příprava pro žádost o dotaci pro výzvu 4/2021 NPŽP
 • Jablonec N. Nisou, OBNOVA PAMÁTNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. TYRŠOVY SADY, (2017): Dokumentace pro realizaci sadových úprav, vč. rozpočtu
 • Liberec, STUDIE OBNOVY PARKU U JEZU, (2015-2016): Inventarizace zeleně, opatření pro stávající zeleň, studie, veřejné projednávání, spolu s Krajina a zahrada o.s.
 • Smržovka, PROJEKT OBNOVY A KONCEPT MĚSTSKÉHO LESOPARKU SMRŽOVKA(2016): analýzy území, podklady pro veřejná projednávání, spolu s Trevisan atelier+
 • Praha 8, KONCEPT OBNOVY THOMAYEROVÝCH SADŮ, (2008): Spoluautor konceptu obnovy městského historického parku, pro stavební povolení. Průzkumy, rozbory, zjednodušený návrh pěstebních opatření, koncepční návrh obnovy zeleně, vč. cestní sítě a mobiliáře. Hl. zpracovatel Atelier A05.

///Historické zahrady

 • Štiřín, PROJEKT REGENERACE DŘEVIN V ZÁMECKÉM PARKU VE ŠTIŘÍNĚ, I.etapa,(2001): Zaměření a inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí.Spolu s ASAKON Praha.
 • Chrast u Chrudimi, PROJEKT REGENERACE A OBNOVY ZÁMECKÉ ZAHRADY V CHRASTI U CHRUDIMI,(2000-2001): Zaměření a inventarizace dřevin, ostatní průzkumy a rozbory, návrh provozních a kompozičních vztahů, návrh pěstebních opatření, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Projekt byl představen a obhájen před občany města Chrast za účasti zástupce památkového úřadu Pardubice. Spolu s ASAKON Praha.
 • Liběchov, PROJEKT REGENERACE DŘEVIN V ZÁMECKÉM PARKU, (2009): Zaměření a inventarizace dřevin, historické analýzy, návrh pěstebních opatření, získání dotace ze Státního fondu životního prostředí, dozor při realizaci. Spolu s ASAKON Praha.

////Polosoukromá zeleň

 • Praha 5, KONCEPT ZELENĚ nad centrálou ČSOB v Radlicích (2009): Průzkumy zarostlých sadů a rozbory, dotazníkové šetření, veřejné setkání, sumarizace ve třech variantách řešení z hlediska funkční náplně, prostorového uspořádání, finanční a komunikační strategie. Spoluautor v rámci práce pro Partnerství o.p.s.
 • Liberecko, PROJEKTY A ROZPOČTY PRO REALIZACE A ÚDRŽBU ZAHRAD (2015-2016): v rámci práce pro Plantastyl, s.r.o.