Seminář s exkurzí „ADAPTACE OBCÍ A KRAJINY NA ZMĚNU KLIMATU V LIBERECKÉM KRAJI“ 5.10.2023

spolu s KÚ LIBERECKÉHO KRAJE pořádám seminář s exkurzí pro obce Libereckého kraje na téma zadržování vody, výsadby odolné suchu, revitalizace vodních toků či protierozní opatření.

Je určen pro starosty a další zástupce obcí spadající do Libereckého kraje.

Pozvánka s možným přihlášením na odkaze zde

seminář VODA – pozvánka
seminář VODA – program

seminář VODA – trasa exkurze