Veřejná zeleň a veřejná prostranství

/Co řešíme

Projekty pro veřejná prostranství, veřejné zahrady, parky či ostatní prvky veřejné zeleně, vč. uličních stromořadí či školních a školkových zahrad patří mezi nejpotřebnější a taktéž nejsložitější objekty zahradní architektury. Pro jejich kvalitní a trvanlivé řešení se vytváří menší či větší týmy specialistů, kteří navrhnou mezioborový přístup.

Vytváříme strategické dokumentace pro vaši obec v oblasti adaptace na klima či rozvoje obce, studie pro veřejná prostranství, prováděcí projekty pro dílčí prostory ulic, parků, veřejných zahrad, speciálních areálů (jako např. brownfields, botanické zahrady, školky, školy či historickou zeleň).

//Jak pracujeme

K těmto typům projektů je potřeba mít podrobné analýzy, protože zde se setkáváme s množstvím zájmů, infrastruktury, vybavenosti, dopravních dispozic, stávající zeleně, uživatelských zvyklostí či historických souvislostí. Dovedeme zapojit i obyvatele či vybrané uživatelské skupiny, viz participace. Řešené území a jeho uživatele se tedy snažíme různými metodami pochopit, získat představu o jeho funkčnosti či problémech a postupnou diskusí, která může mít velmi různý časový rámec i množství zapojených hráčů, se dojde k řešení nových prvků, návrhu opatření pro stávající situaci, etapizaci, řešení financování i realizace.

///Finance

Pořizování projektové dokumentace a samotná realizace veřejných prostranství není ani rychlá a ani levná záležitost. V první řadě hledáme cestu, jak ušetřit finance v oblastech, na které existují dotační tituly. Některé jsme již využili (naleznete v sekci Dotační programy), další přicházejí nově a učíme se za pochodu. Pokud neobsáhnu vše, spolupracuji s lidmi, kteří jsou specialisty na získávání i management dotací, výběrová řízení a dozory při realizaci.  

////Reference

Zpracovávala jsem nemálo projektů, většinou v různých týmech, z počátku zejména v Praze, dále v rámci spolupráce s Partnerstvím, o.p.s. pak i jinde v republice, v rámci stáže u Greenspace Scotland pak ve Skotsku, v rámci stáže u Project for Public Spaces ve státě New York a v současné době pak na Liberecku a ve Středočeském kraji.

Referenční projekty zde

#veřejnéprostory #parky #zahrady #městskázeleň #stromořadí #aleje #památnéstromy #speciálnízeleň #participace #veřejnéplánování #komunitníplánování #zapojováníveřejnosti #školkovézahrady #školnízahrady #strategicképlánování #dotace #SFŽP #OPŽP