Projekty veřejných prostorů, zahrad, parků a krajinné zeleně

Projekty pro veřejná prostranství, veřejné zahrady, parky či ostatní prvky veřejné zeleně, vč. uličních stromořadí patří mezi nejpotřebnější a taktéž nejsložitější objekty zahradní architektury.

K těmto typům projektů je potřeba mít velmi podrobné analýzy, protože zde se setkáváme s množstvím zájmů, infrastruktury, vybavenosti, dopravních dispozic, stávající zeleně, uživatelských zvyklostí či historických souvislostí.

Pro tyto projekty se často vytváří týmy specialistů a pořizování projektové dokumentace není ani rychlá a ani levná záležitost.

Intravilán

Z nemála projektů mám zkušenosti jak z intravilánu malých obcí, tak z velkých měst. Zde je výběr z několika referenčních projektů:

návrhy studie veřejných prostorů
 • REVITALIZACE ZELENĚ NOVÉ SMRŽOVKY (2020-2021): Dendrologický průzkum, studie, následně bude zpracování prováděcí dokumentace. Spolu s Land05
 • OBNOVA PAMÁTNÍKU OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. TYRŠOVY SADY, JABLONEC N. NISOU (2017): Dokumentace pro realizaci sadových úprav, vč. rozpočtu
 • PROJEKT OBNOVY PARKU U JEZU, Liberec (2015-2016): Inventarizace zeleně, opatření pro stávající zeleň, studie, veřejné projednávání, spolu s Krajina a zahrada o.s.
 • ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ ŽIBŘIDICE (2016), Žibřidice: Participace veřejnosti, studie a rozpočet spolu s Krajina a zahrada o.s. 
 • PROJEKT EKOPARKU, Liberec (2015): Strategie, koncept pro řešené území, odborný konzultant
 • Poradenství pro KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE (2015) v rámci jeho aktivit v Národní síti Zdravých měst, místní Agendy 21 – koncepční a metodické aktivity .
 • Management projektů obnovy či revitalizace veřejných prostranství v celé ČR v rámci programů „MÍSTO PRO STROMY“ a „5P PRO PRAHU“ (2008-2010): Projekty se týkaly náměstí, návsí, lokálních center, školních a školkových zahrad. V rámci práce v Nadaci Partnerství a spolu s Partnerství o.p.s. 
 • STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 10, Praha 10 (2009-2010) – strategický dokument vytvářený za účasti veřejnosti, zástupců státní správy a přizvané odborné veřejnosti v MČ Praha 10 spolu s Partnerství o.p.s.
 • Iniciace farmářských tržišť na veřejných prostranství (2009-2010): Školení pro starosty a místostarosty MČ Prahy, strategické jednání na Magistrátu HM Prahy  – realizace: Praha Kubán, nám.J.z Poděbrad, Náplavka, Suchdol. V rámci práce pro Partnerství o.p.s., Nadace Partnerství, spolu s o.s. Archetyp
 • KONCEPT OBNOVY THOMAYEROVÝCH SADŮ, Praha 8 – Libeň (2008) Spoluautor konceptu obnovy městského historického parku, pro stavební povolení. Průzkumy, rozbory, zjednodušený návrh pěstebních opatření, koncepční návrh obnovy zeleně, vč. cestní sítě a mobiliáře. Hl.zpracovatel Atelier A05.
 • NÁVRH OPATŘENÍ PRO STUMPY TOWER PLACE, Girvan, Skotsko (2007) Pokračování v projektu se zapojení veřejnosti metodou tzv. placemaking. Průzkum využití území, sumarizace pracovních setkání a veřejných workshopů, návrh možných změn v koncepci, uspořádání, provozu a managementu prostoru. V rámci práce pro Greenspace Scotland.
 • OBSERVATION AT BURNGREEN PARK AND RECREATION GROUND, Kilsyth, Skotsko (2007). Projekt byl zaměřen na vytvoření metodiky pozorování využití a stavu dvou parků obce Kilsyth, technikami používané např. PPS či Janem Gehlem. Cílem projektu pak byla rekonstrukce parku na základě jednání s veřejnosti, stávajícího využití a potřeb místních obyvatel. V rámci práce pro Greenspace Scotland.
 • PROJEKT „ŽIVOT MEZI BUDOVAMI“ dílčí projekt „Projekt pro pěší zónu Anděl“, Praha 5 (2005-2007) – Celostní a participační program „Život mezi budovami“, jež má za cíl podpořit zdravý, bezpečný a udržitelný život ve městě.  V dílčím projektu jsme navrhovali úpravy a oživení pěší zóny Anděl, což obnášelo zpracování analytické zprávy a doporučení dalších postupů ve správě pěší zóny na základě rozsáhlého sociologického výzkumu a pracovních setkání s podnikateli a občany Prahy 5.  V rámci projektu proběhla spolupráce s MČ Praha 5, místními podnikateli, studenty a doktorandy FA ČVUT Praha, FLE ČZU Praha, PF a FF UK Praha, VŠMVV o.p.s. Praha, Gymnázium Špitálská Praha, za podpory MČ Praha 5, EBA3 – Udržitelná výstavba budov a udržitelný rozvoj sídel, Obchodní Centrum Nový Smíchov, a místních podnikatelů.
 • PROJEKT REGENERACE DŘEVIN V ZÁMECKÉM PARKU VE ŠTIŘÍNĚ, I.etapa, okres Praha-východ (2001): Zaměření a inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí.
 • PROJEKT REGENERACE A OBNOVY ZÁMECKÉ ZAHRADY V CHRASTI U CHRUDIMI, okres Chrudim (2000-2001): Zaměření a inventarizace dřevin, ostatní průzkumy a rozbory, návrh provozních a kompozičních vztahů, návrh pěstebních opatření, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze Státního fondu životního prostředí. Projekt byl představen a obhájen před občany města Chrast za účasti zástupce památkového úřadu Pardubice. Spolu s ASAKON Praha.

Extravilán

Projekty v krajině musí splňovat nejpřísnější kritéria ochrany přírody a krajiny. V minulosti jsem zpracovávala zejména revitalizace stromořadí podél cest, ošetřování a ochranu významných stromů v krajině:

Krajinný koncept obce Proseč pod Ještědem, koncepční i prováděcí řešení pro 7 lokalit, 04/2022
 • KRAJINNÝ KONCEPT PRO OBEC PROSEČ POD JEŠTĚDEM – studie pro možná zlepšující opatření na sedmi lokalitách, výsadby zeleně, protierozní opatření, revitalizace zregulovaného toku, úprava podmáčených cest, obnova historických cest, revitalizace studánky, 04/2022 (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině
 • NÁVRHY PROTIEROZNÍCH OPATŘENÍ – např. v projektu pro lokalitu Nad Rohankou (okr. Liberec), zemědělská plocha, 04/2021. (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině
 • NÁVRHY K ZADRŽENÍ VODY V KRAJINĚ- např. v projektu pro lokalitu Pulečný (okr. Jablonec n.Nisou), zemědělská plocha, 04/2021. (zpracováno pro dotaci z oblasti Životního prostředí a zemědělství 8.6. Podpora retence vody v krajině
 • NÁVRHY KRAJINNÉ ZELENĚ pro výzvu č.9/2019 (2020-2021, přes 50 projektů) pro menší obce i města v kraji Středočeském, Ústeckém i Zlínském. Zpracování osazovacího plánu, posudku (průvodní zprávy).
 • NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ STROMŮ PAMÁTNÝCH u kapliček a v krajině ČR (2019) Změření dendrometrických veličin, návrh pěstebních opatření.
 • PROJEKT REGENERACE DŘEVIN STROMOŘADÍ OBCE KAMENICE (2001) – Průzkumy a rozbory, inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření – obnova kompozičních vztahů k celému komplexu (systém alejí souvisel se Štiřínským panstvím), příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze SFŽP. Spolu s ing. J.Kolaříkem a ASAKON Praha.
 • NÁVRH NA OŠETŘENÍ A  REGENERACI DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NA KAROLÍNINĚ LOUCE U CHUDENIC (2000) –  Významný krajinný prvek Ve Žďárech v LK Žďár u Chudenic, okres Klatovy – Průzkumy a rozbory (vč. historických souvislostí v rámci LK Žďár), inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření – obnova kompozičních vztahů k celému komplexu, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze SFŽP. Spolu s ASAKON Praha.
 • OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ, NÁVRH NA VYHLÁŠENÍ STROMŮ PAMÁTNÝCH u kapliček a v krajině ČR a Litva. (1999-2003) spolu s ASAKON Praha.
navrh stromoradi Hrdlorezy
Návrh stromořadí, krajinné zeleně pro obec Hrdlořezy (okr. Mladá Boleslav), zpracováno pro dotační titul Výzva č. 9/2019 (NPŽP)
krajina-analyzy
krajina analýzy – problémová mapa v rámci projektu „Krajinný koncept obce Proseč pod Ještědem“

Financování

V současné i době existuje i řada dotačních titulů pro přípravu i realizaci obnov či revitalizaci veřejných prostorů, zahrad a parků a prvků nové zeleně. Některé naleznete v sekci Dotační programy.

Chci něco změnit, co musím udělat?

Pokud máte záměr a chuť udělat něco pro veřejný prostor či krajinu, nebojte se na mě obrátit. Viz kontakty.

#veřejnéprostory #parky #zahrady #městskázeleň #stromořadí #aleje #památnéstromy #speciálnízeleň #participace #veřejnéplánování #komunitníplánování #zapojováníveřejnosti #školkovézahrady #školnízahrady #strategicképlánování #dotace #SFŽP #OPŽP