Profesní vzdělávání

Děje se toho tolik, že je třeba nasávat zkušenosti a informace od jiných, stejně, jako ve škole..Takže i proto jezdím, kde se dá a připojuji se online, jak jen to lze.

Tento rok je fakt bohatý na skvělé akce

8.2. – ZEMEDĚLSKÁ KRAJINA – PROSTOR PRO ŽIVOT, ČVUT, Praha – skvělá diskuse s nejrůznějšími expert v oboru plánování krajiny, pozemkových úprav, vzdělávání a metodik z našich univerzit, i se zástupci MŽP, MZe, Asociace zemědělců atd.

9.3.-Mezinárodní VÝSTAVA SOUČASNÉ KRAJINÁŘSKÉ ARCHITEKTURY IFLA Europe – RECONSIDERING NATURE – dělala jsem průvodce výstavou a jejím závěrem v Liberecké krajské knihovně, Liberec

17.3.-PĚSTUJ BEZPEČNĚ – NEPODPORUJ INVAZIVNÍ DRUHY, workshop 2, ČZU, Praha – problematika invazivních rostlin je pořád aktuální a je třeba ji stále sledovat, jelikož jsou stále nové a nové druhy i zkušenosti. Výzkumný projekt na svých stránkách uvádí nejnovější výstupy.

28.3.ŽIJEME V ZAHRADĚ HROU, seminář o vzdelávání „venku“ a dopadu na dětskou duši i veřejný prostor.. fota zde

25.4.-JARNÍ SLAVNOST CIBULOVIN v Mladé Boleslavi    – Holandský dodavatel cibulovin společnost Verver Export a FLORAVIL, s.r.o. uspořádali jednodenní seminář a na téma výsadeb cibulovin (strojní i ruční) s ukázkami přímo v parcích města. Počasí se povedlo náramně a cibule kvetli ostošest. Proběhla zde ukázka strojního sázení lilií a křest směsi Mladé Boleslavi „na míru“.

5-7.5. ŽIVÁ KRAJINA – interní školení koordinátorů Živé vody na téma ZADRŽOVÁNÍ VODY V KRAJINĚ – zemědělské, lesní, novinky z oblasti dotací pro nové období

co je v plánu?

24.5.- MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA V PRAXI – Exkurze po realizovaných projektech MZI v Praze

30.5.-NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO – exkurze na oživlé spáleniště lokalit Národního parku

1.6.-EXKURZE K EXTENZIVNÍMU ZAKLÁDÁNÍ KVETOUCÍCH LUK, ČESKOLIPSKO — Prohlédneme si louky, které byly založeny nebo byl jejich stav upraven přírodním způsobem v rámci česko-saského projektu „Lychnis – Rozkvetlé louky“ .

no a asi „a tak dále“

foto © Nadace Proměny
foto © Živá Voda
koláž a foto © Petra Šilberská