Referenční projekty PARTICIPACE

/Vlastní projekty:

participace dlouhy most
Dlouhý Most, zapojení veřejnosti pro řešení veřejných prostorů obce
 • Dlouhý MostSTUDIE VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ OBCE DLOUHÝ MOST S PARTICIPACÍ VEŘEJNOSTI (2023): zapojení veřejnosti, krajinářská studie pro 7 lokalit, koordinace PD pro dílčí část lokality E
 • PoděbradySTUDIE PŘÍRODNÍHO AREÁLU HUSLÍK, (2022): průzkumy zeleně, analýzy území, návrh sadových, koncepčních, organizačních úprav, prováděcí projekt (2023) pro výsadbu stromů – I.etapa, příprava pro žádost o dotaci pro výzvu 4/2021 NPŽP
 • Smržovka, PROJEKT OBNOVY A KONCEPT MĚSTSKÉHO LESOPARKU SMRŽOVKA(2016): analýzy území, podklady pro veřejná projednávání, spolu s Trevisan atelier+
 • Kryštofovo ÚdolíPřírodní zahrada v centru obce, MŠ Kryštofovo Údolí – zjednodušený prováděcí projekt, příprava k žádosti o dotaci (2018), asistence a dozor při realizaci (2019-2020), zde je participace v celém programu školky, tedy zapojují se nejen učitelé, děti ale i rodiče či další sympatizanti, a to zejména na realizaci zahrady
 • Žibřidice: ŠKOLNÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA ZŠ ŽIBŘIDICE – participace veřejnosti, studie a rozpočet spolu s Krajina a zahrada o.s. (2016)
 • Většina soukromých zahrad, které navrhuji jsou stavěny svépomocí, tedy vlastník=investor=realizátor= uživatel = zn. ideál pro udržitelnost

//Většinu projektů s Partnerství o.p.s. a v rámci práce pro Nadaci Partnerství a stáže u Project for Public Spaces:

Hillsdale, participace veřejnosti do projektů -práce skupin
 • Praha 10STRATEGIE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY PRAHY 10, (2009-2010): strategický dokument vytvářený za účasti veřejnosti, zástupců státní správy a přizvané odborné veřejnosti v MČ Praha 10 spolu s Partnerství o.p.s. (ke stažení)
 • Praha 5, ZELENÉ SOUSEDSTVÍ RADLICKÁ. Projekt pro ČSOB centrálu k přeměně parku v sousedství bytových domů a mnoha podniků. Projekt s Partnerství o.p.s.
 • Praha, INICIACE FARMÁŘSKÝCH TRŽIŠŤ na veřejných prostranství (2009-2010): Školení pro starosty a místostarosty MČ Prahy, strategické jednání na Magistrátu HM Prahy  – realizace: Praha Kubán, nám.J.z Poděbrad, Náplavka, Suchdol. V rámci práce pro Partnerství o.p.s., Nadace Partnerství, spolu s o.s. Archetyp
 • Kačina, HODNOCENÍ STAVU KRAJINY OBLASTI NOVÝCH DVORŮ A KAČINY. Projekt s Partnerství o.p.s. a VÚKOZ Průhonice. Participace široké veřejnosti a dětí ze škol. Shrnutí výstupů v Acta Pruhoniciana 95 zde.
 • Hillsdale, OBNOVA VEŘEJNÝCH PROSTORŮ OBCE. V rámci stáže u PPS, Stát New York.

///Projekty během studia PhD zaměřené na participaci a zeleň viz

participace
Praha 5, Anděl: Participace proběhla dotazníkovým šetřením, a několika setkáními s veřejnosti, v analýzách jsme „trackovali“ trasy i chování uživatelů prostoru
 • Praha, PROJEKT „ŽIVOT MEZI BUDOVAMI“ dílčí projekt „Projekt pro pěší zónu Anděl“, Praha 5 (2005-2007)
 • GirvanSkotsko, NÁVRH OPATŘENÍ PRO STUMPY TOWER PLACE, (2007)
 • Kilsyth, Skotsko, OBSERVATION AT BURNGREEN PARK AND RECREATION GROUND, (2007)
 • A mnoho další činnosti na stáži u Greenspace Scotland, vč. vzdělávacích seminářů, exkurzí, vyhodnocovacích zpráv na toto téma

////Veškeré zájmové projekty pro harmonizaci krajiny na kterých jsem se účastnila:

participace litopunktura
Praha, litopunkturní kámen v pražské ZOO byl postaven na místo jež bylo „naladěno“ pro podporu zvířecí složky v krajině Prahy. Litopunktura krajiny funguje podobně jako akupunktura lidského těla.
 • Praha,  PRAŽSKÝ LITOPUNKTURNÍ PROJEKT, s panem M. Pogačnikem, J. Tajbošem
 • Šumava, Pálava i jiná místa v ČR, v Irsku, Anglii a Skotsku, projekty HARMONIZACE KRAJINY s panem Kozákem, Tajbošem, Jiřinkou Lockerovou
 • Praha 5, OBNOVA VNITROBLOKU NA CELNÉ 2 (viz taktéž zájmové projekty )

/////Další zájmové aktivity

 • Článek v ZPK o analýzách krajiny pomocí participace – zde
 • Reference vzdělávací – participace se často dotýkala metodik, které jsme používali a publikovali
 • Zadejte na mých stránkách štítek PARTICIPACE a objeví se Vám články, kde jsem se tématu nějak dotkla