Krajinná zeleň a projekty v krajině

/Způsoby

Projekty v krajině musí splňovat nejpřísnější kritéria ochrany přírody a krajiny. V minulosti jsem zpracovávala zejména revitalizace stromořadí podél cest, ošetřování a ochranu významných stromů v krajině, v současnosti spíše řešíme koncepční řešení krajinné zeleně, zadržování vody v krajině, ochranu půdy proti erozi a vytváření nových krajinných prvků.

Řešení je často o informacích, vhodné komunikaci, vhodném načasování a týmové spolupráci. Tým tvoří nejen zpracovatelé projektu, ale i starosta či zastupitelé, místní aktivní občané, vlastníci pozemku a také správci či obdělávatelé krajiny. Zejména s nimi, je třeba si věci vysvětlit a nastavit tak, aby to prospělo krajině a zároveň ji lidé mohli nějak užívat.

Pro složitější projekty iniciuji zpracovatelský tým složený z více specialistů.

//Projekty

Zpracovávám základní analýzy krajiny, vyhodnocuji území či lokality vhodné pro změny a opatření, navrhuji koncepty pro širší území, detailní projekty pro konkrétní lokalitu (např. protierozní opatření, opatření zadržující vodu v krajině, návrhy krajinné zeleně) navrhuji možnosti financování a s kolegy pak hledáme konkrétní dotační titul pro navrhovaná opatření.

V minulosti jsem iniciovala vyhlašování významných a hodnotných stromů za památné, získávala pro ně dotační podporu a spolu s kolegy se podílela na jejich arboristickém ošetření. (zejm. s Asakon Praha).

Spolu se Sdružením Ekodům jsme vytvořili putovní výstavu a několik přednáškových cyklů na téma krajiny, stromů, trvale udržitelném rozvoji a nízkoenergetickém stavění.

///Financování

V současné i době existuje řada dotačních titulů pro přípravu i realizaci opatření v krajině. Velmi jednoduché jsou dotace Libereckého kraje, dále SFŽP pro výsadbu stromů, některé z Nadace Partnerství a Nadace Via, složitější jsou pak z OPŽP či MMR. Příklady naleznete v sekci Dotační programy.

////Reference

Výčet a bližší detaily k projektům zde

////////////////

Chci něco změnit, co musím udělat?

Pokud máte záměr a chuť udělat něco pro veřejný prostor či krajinu, nebojte se na mě obrátit. Viz kontakty.

#stromořadí #aleje #památnéstromy #krajinnazelen #krajinnykoncept #dotace #SFŽP #OPŽP