STUDIE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ OBCE DLOUHÝ MOST

Lokalita: Vybraná veřejná prostranství v obci Dlouhý Most, okres Liberec, kraj Liberecký
Investor:
 obec Dlouhý Most
Rok: 2023
Stupeň:  ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI, STUDIE VP pro 7 lokalit, KOORDINACE DÚR pro dílčí část lokality E
Rozloha: 47.100m2
Autor: Ateliér Prostory – Ing. Petra Šilberská

Spolupráce: 

  • Architektura, urbanismus – Ing.arch. Marie Sanvito Procházková,
  • Vodní prvky – Ing. Michal Šperling (korenovky.cz) a fa Aquaklimax,
  • Participace a běžící projekty – obec, Základní a mateřská škola v Dlouhém Mostě,
  • Dotace – Ing. Lukáš Lánský

Cílem projektu bylo vytvořit propojenou koncepci pro několik veřejných a také hlavních prostorů v obci s důrazem na podporu přírodních dispozic, adaptaci na klima a zlepšení kvality z hlediska využitelnosti místními obyvateli.

Provedli jsme průzkumy stávající zeleně, vodních poměrů, analýzy území vč. běžících a plánovaných projektů.

Zapojila jsem místní občany do hledání řešení pro dané lokality formou dotazníkem, workshopem, připomínkování prvních návrhů. Děti jsme také zapojili, a to pod vedením školy a místních občanů.

Studie byla navržena na základě výsledků participace a všech standartních průzkumů, prezentována na finálním setkání občanům a zastupitelům obce. Pro 7 lokalit se navrhla opatření zlepšující kvalitu zeleně a vody, využitelnost prostorů pro cílové aktivity (hry, sport, setkávání odpočinek, vzdělávání, kontakt s přírodou, odkaz na historii místa)

Při dokončování studie se zadala již prováděcí dokumentace na pět tůní (u f. Aquaklimax) v jednom ze 7 prostorů, následně se pak podá na dotační program KÚ Libereckého kraje. Pokud bude úspěšná, jejich realizace se očekává ještě letos na podzim či v příštím jaře.

Na další prostory již také probíhá předprojektová příprava pro realizaci v nejbližších letech.

FOTA stávajícího stavu ploch A-F

ANALÝZY

SITUACE

NÁVRHY

VIZUALIZACE kresbou

DOPORUČENÍ v textu jsou příklady různých vhodných prvků a opatření pro řešená území