Školní a školkové zahrady

Zahrady pro děti jsou vždy potěšení a radost největší, když se vše podaří realizovat. V současné době jsou investice pro tyto zahrady podporovány různými organizacemi, takže pokud máte představu, případně i nějakou podporu všech důležitých hráčů, můžete začít.

Přístup k tvorbě zahrad pro děti může být různý. V jádru ale tvoříte něco inspirativního a edukativního. Zahrady či venkovní prostředí jsou neformální a živý prostor, kde může být skutečně škola hrou a hra školou. Často dnes slýcháte environmentální vzdělávání, přírodní zahrady, biotopy…To vše souvisí právě s těmito druhy zahrad. Děti se učí přirozenou formou, ve venkovním prostředí, přírodní zákonitosti. A přesně k tomu Vám mohu najít vhodnou formu přesně pro Vaše místo.

Jaký je postup?

Postupů samozřejmě může být vícero, protože nejprve záleží na tom, kdo je majitelem pozemku, zda zahrada bude sloužit i veřejnosti a zda budou do plánování zapojení např. děti i rodiče, případně místní komunita. Všechny tyto případy znám a prošla jsem jimi.

/Analýzy, vstupní informace, zadání

Prostor se vždy analyzuje z mnoha pohledů, např. podzemních sítí, další limitů a požadavků (např. ochranná pásma, chráněná území..), stanovištních podmínek (světelných, hlukových, větrných, dopravních..). K tomu jsou třeba podklady, které poskytuje kompetentní úřad či správce.

Vstupní informace a zadání jsou Vaše požadavky a případná omezení pro daný prostor. Zásadní jsou právě ty Vaše požadavky, do kterých můžou být zapojeni učitelé, děti, rodiče, případně místní komunita. K tomuto základnímu kroku jsou metody, které efektivně získají a zároveň již svou formou zapojí zmíněné „hráče“ do tvorby nové zahrady. V tomto Vám mohu asistovat a pro konkrétní projekt určím konkrétní postup. Ve městě je jiný než na vsi, pro školku, je opět trochu jiný než pro školu.

//Projekt

Návrh zahrady má dvě fáze; vytvoření konceptu (studie) a následně rozpracování do prováděcí fáze (prováděcí projekt). Obsah těchto forem dokumentací se ale mnohdy řídí podle podmínek grantu, ze kterého bude akce financována. Tedy oproti jiným prostorům (zejména veřejným prostranství, nebo soukromým zahradám) lze dokumentaci zjednodušit, urychlit. Zjednodušení ale přináší potřebu asistence odborníka a vyšší investice do koordinace (ta většinou padá na hlavu některému z vedení školy či školky či učitelů). S tím je třeba počítat.

Pokud se akce nesměřuje na financování grantem, je postup zpracování dokumentace a její rozsah klasický. Tak aby byl řádným podkladem pro realizační firmu.

Pokud je zahrada obecním pozemkem a bude veřejně přístupná, tak se celá akce většinou prezentuje veřejně a projednává na pracovních setkáních. Tedy většinou ve fázi studie se provede setkání, diskuse, připomínková část. Připomínky se zapracují a následná fáze dokumentace (prováděcí projekt) je pak zpracována podle představ všech zapojených stran. V případě, že se akce dělá participativně, jsou tyto setkání většinou komunitní a zábavná událost. Je radost je navštívit, ale i starost je připravit, tak aby proběhla efektivně 🙂

V každém případě zapojování různých stran, konzultace s institucemi, prezentace, zapracování připomínek si žádá čas a je lépe na plánování, projektování, připomínkování nechat alespoň 1-3 měsíce.  

///Žádost a rozpočet

Žádost zpracovává obvykle žadatel o grant případně administrátor grantu s mou asistencí a využívá vše z projektové dokumentace. Rozpočet tvoříme naopak my s asistencí žadatele, administrátora a taktéž vlastníka a investora (obvykle obec). Ten se někdy tvoří jiný pro dotační žádost a jiný pro výběrové řízení. Časově i cenově je tedy třeba s tím počítat.

Většina grantů počítá s nějakou spoluúčastí, tedy účast obce je v případě obecního pozemku většinou nutná. Do spoluúčasti se mnohdy započítávají i dobrovolnické hodiny, tedy to je spoluúčast občanů, rodičů či obecních zaměstnanců.

////Realizace

Realizace je radost i starost, ale věřte, že to stojí za to. Pokud jste tvořili s dětmi, věřte, že na to do konce svého života nezapomenou a k místu budou mít velmi osobní vztah. Často i obranářský. Totiž bude to JEJICH místo, které ONI sami tvořili a NIKDO nemá právo jim ho ničit. Tak to funguje a je to nejlepší prevence proti vandalismu (např. teenagerů). Při realizaci Vám mohu asistovat jako dozor i jako odborná pomoc při shánění materiálů, provedení konkrétních prvků a aktivit či při výběru dodavatele.

Kde můžeme získat finanční podporu?

Tak na tuto otázku se snažím hledat odpovědi také, a přináším Vám v rubrice Dotační programy, Školní a školkové zahrady či Přírodní zahrady aktuální informace. S dotacemi mám letité zkušenosti a ráda Vám pomohu.

/////Reference zde

#environmentálnívzdělávání #přírodnízahrady #biotop #participace #školkovézahrady #školnízahrady