Projektové aktuality – aneb udržet vodu

Od konce loňského roku uběhlo spoustu vody, proto jen shrnu, co je za námi.

Všechny projekty, které jsem řešila a řeším se zabývají dešťovou vodou, často mají prvek jezírka či koupacího prvku, na svazích vodu směřujeme k rostlinám nikoliv rovnou do vsaku, erozi řešíme nejdříve terénní modelací, po té výsadbou a výsevem.

V chráněných území či poblíž volné krajiny se pečlivě zaobíráme druhy domácími či druhy, které nejsou rizikové invazivností a ideálně – podporují biodiverzitu. Používáme vysokokmenné ovocné stromy.

Obohacujeme půdu biouhlem, symbiotickým substrátem i hnojivy s pomalým uvolňováním. Mulčujeme, chráníme stávající stromy před dočasnou stavební činností, výsadbu chráníme bílým nátěrem, pletivem, i ohradníkem. atd atd.

Odevzdalo se a na realizaci se připravuje:

 • Zahrada v Kacanovech (CHKO Český Ráj) – svažitá zahrada s biotopem
 • Zahrada v Holubicích u Prahy – zahrada s koupacím jezírkem
 • udělená dotace (AOPK OPŽP ZMV_1. výzva SC 1.3) pro OU Jeřmanice – projekt izolační zeleně – taktéž umožňuje start výběrového řízení a následnou realizaci
 • Krásné Březno – projekt drobných sadovnických úprav pro Domov pro seniory Krásné Březno budou letos realizovány. Celý areál je citlivě už několik let upravován v rámci duchu přírodních zahrad. Já přispěla řešením dalších prostorů v areálu a konzultacemi ke stávajícím plochám.

Dokončila se studie a předpokládá se další stupeň PD:

 • Zahrada v Roztokách u Prahy – městská zahrada u domu ze 30.let
 • Zahrada ve Svojkově – zahrada pro luxusní rekreaci

Dokončené jsou i aktivity v duchu konzultací:

 • Po konzultacích MM Jablonec se rozbíhá zpracování PD pro doporučený systém tůní v lokalitě u Lesního divadla. Zpracovatelé jsou kolegové vodohospodáři z Prahy. Další řešené lokality se zapracovávají do několika záměrů města a budou se v projektové podobě zpracovávat postupně.
 • Končí mé období konzultací v oblasti adaptace na změny klimatu a zadržování vody v krajině pro obce Libereckého kraje. Další ve stejném módu bohužel nebude, přestože byl výrazný převis poptávky obcí. Ale každý konec je začátek něčeho dalšího.

No a také proběhla další výstava kreseb Atelieru TUBA (který navštěvuji) v liberecké krajské knihovně s velkolepým programem a návštěvností.

Co se týče vzdělávání, tak jsem v novém roce navštívila

 • mezinárodní seminář ke koupacím jezírkům v Praze (ABAJ),
 • závěrečný mezinárodní seminář Living Landscape k mapování, modelaci odtokových poměrů zautomatizování průzkumů krajiny pro zvýšení retence vody v krajině, v Praze (BELEKO aj.) a
 • úžasnou přednášku nizozemských krajinářských architektů v Praze (KRUH)

Jsou zde i ostatní běžící i čekající projekty, leč následující období bude probíhat výrazně jinak, ale o tom později.