Poradenství, certifikace, dozory

Jsem poradce a certifikátor pro přírodní zahrady, nabízím poradenství v oblasti sanace či asanace dřevin, poradenství v oblasti dotací, získávání financí na Vaše záměry, nebo jen konzultaci pro Váš záměr či dozor pro Vaši realizaci.

Mám zkušenosti z využití geomantie v objektech krajinné architektury, z oblasti eko-bydlení – zdravé a přírodě šetrné bydlení, i z přírodní stavění  – stavění z přírodních materiálů.

Zde několik užitečných odkazů:

Na stránkách SZKT, sekce Správy zeleně jsou uvedeny základní a užitečné odkazy ke správě zeleně pro otázku kácení, oceňování dřevin, různé standardy pro zakládání i péči o vegetační prvky, normy ČSN pro sadovnictví a krajinářství a naučné plakáty zejm. o péči a výsadbu stromů a péči o trávníky.

Zapojte se do celostátního mapování a návrhu úprav v krajině v rámci boje proti suchu. Projekt Společně proti suchu navazuje na dlouhodobé aktivity spolku Živá voda.

Webový portál, který eviduje a předpovídá sucho i vzhledem k dostupným statistikám pro ČR, SR i Evropu. Jsou zde také informace k půdě, výnosu plodin vzhledem ke srážkám, animace vývoje.

Od roku 2005 vyvíjí spolek pod vedením Jiřího Malíka koncept, který bude univerzálně použitelným nástrojem k nápravě české krajiny a její adaptaci na změně klimatu. Unikátem tohoto přístupu je, že se ho dokáže naučit každý člověk s dostatečnou motivací a chutí se učit novým věcem. Klimatická změna postupuje a máme málo času – proto potřebujeme řešení, do kterého se mohou zapojit aktivní občané po celé ČR.

retence vody v krajině, hospodaření s dešťovou vodou – dokumenty ke stažení, příklady dobré praxe, online databáze, odkazy na semináře, publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Nadace Via (2021) pod vedením Ing. Kláry Duškové, vydala jednoduchou ale inspirativní příručku pro každého občana, který chce nějak pomoci zlepšit naši krajinu. Od oprav studánek až po revitalizaci betonové protipožární nádrže. Je zde i mnoho odkazů na zásadní instituce a skupiny, které opět produkují další potřebné informace. Taktéž na zdroje financí. Ke stažení zdarma.

Online brožura (od Envicons) plná inspirace a ukázek realizací pro všechny, kdo chtějí řešit vodu a krajinu. 

Ekospotřebitel – Odpady – Organizace – Příroda – Domy, objekty – Ostatní bio, eko, trhy, lesní školky, chráněná území, přírodní zahrady, studánky, slaměné domy, permakultura…

Otočné kolečko vám ukáže dobré i špatné kombinace zeleniny vedle sebe. tím se vyhneme chorobám, které přenášejí příbuzné druhy nebo naopak využijeme synergii různých druhů např. brambor x rajče oproti brambor+špenát

Podivuhodná zahrada Igora Ljadova:
Pěstování jedlých plodin bez poškozování půdy, maximálního využití světla, prostoru a mikroklima. Tato agrotechnika nejen chrání úrodnost půdy, ale naopak ji zvyšuje. Výsledkem je zvýšení výnosů rostlin. Minerální hnojiva se nepoužívají, takže se zachová čistota přírody a tím i zdraví člověka.

ovocná školka Bojkovice – prodej, informace, rady

ovocná školka Uherský Ostroh – prodej, rady, přehledy zrání a jiných nároků dřevin..

kontakty a odkazy na stránkách ČSOP

v rámci projektu Milión stromů byly vytvořeny příručky pro soukromé i veřejné uživatele. např. i MŠ, ZŠ pedagogy

Přírodní zahrady jsou realizovány dle principů respektující vazby přírodních ekosystémů, zároveň ale splňují nároky na jejich užitnost a pohodlnost
Tyto zahrady jsou druhově, prostorově i typologicky rozmanité s převážným zastoupením domácích druhů, šetrným obhospodařováním, bez využívání chemických látek a neobnovitelných zdrojů
Obrovské množství informací a příkladů jsou v německém jazyce zde

Sdružení zahradních a krajinných architektů, arboristů a odborníků na zakládání a péči o zeleň, které každoročně pořádá celou řadu odborných akcí jako jsou odborné semináře a konference, výstavy, odborné zájezdy, exkurze a pracovní setkání – dílny apod.

Vše o jezírkách, biologických bazénech, rozdělení, příklady, akce – spravuje Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), která sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti zahradní a krajinářské tvorby a profesně se zabývající problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodních koupališť.

Vše o střešních zahradách spravující Svazem zakládání a údržby zeleně, sekcí „Zelené střechy“ (ZeS)

přírodní stavění, ekologická architektura, udržitelné plánování, přírodní zahrady, workshopy, přednášky, exkurze, konference

Hledám pro vás inspirativní fotky z oboru zahradní architektury, městského designu, zelenomodré infrastruktury, zahradničení, přírodních zahrad, detailů, vybavení, herních prvků atd..

Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující.

pro inspiraci

největší česká environmentální nadace – nezisková organizace podporující krajinu, občanské iniciativy a živé prostory

Nadace Pro půdu usiluje o to, aby v Česku přibývalo ekologicky obhospodařované půdy a drobných ekofarmářů. Principem svěřování půdy do šetrné péče chráníme půdu před degradací a spekulací. Příznivci, dárci, lidé, které spojuje úcta k půdě utváří kruh podpory, který znásobuje dopady nadace a šíří respektující vztah k půdě.

eko organizace sídlící v Brně, vzdělává v oblasti ekologie, přírodních zahrad, zahradní terapie, environmentální výchovy

výpis výrobců často používaných prvků při stavbě domů z přírodních materiálů: izolace, barvy, hliněné omítky a cihly, ochranné prostředky, jutovina, čidla CO2, stíněné kabely..