Projektové aktuality

Poslední pracovní aktualita v únoru neznamená, že se nic nedělá, ba naopak:

  • Dendrologický průzkum Praha Krč (Praha)- projekt zpracovávaný s kolegyněmi Architektky.cz, po té, co jsme v listopadu 2022 odevzdali architektonicko-krajinářský záměr pro plochu sousedící s krčským parkem a budoucím souborem staveb při jeho severovýchodním cípu, okolo bývalého Krčského pivovaru. – naším úkolem bylo definovat možnosti pro park s charakterem lužního lesa a trochu pobytového parku. K tomu předcházely základní průzkumy, dále dendroprůzkum a navazovala na to Studie sadových úprav (Architektky.cz)
  • Izolační zeleň Jeřmanice (okr. Liberec) – finiš návrhu zeleně podél železnici i rezidenční čtvrti a příprava pro dotační titul SFŽP
  • Poradenství pro soukromou firmu v Bavoryni pro výsadby zeleně v krajině (Středočeský kraj, okr. Beroun)
  • Prováděcí projekt pro zahradu v Pěnčíně – Huti – II (okr. Jablonec n.Nisou) – tato zahrada s jezírkem a bazénem v dosti extrémní lokalitě se právě realizuje.
  • zadání Studie vybraných veřejných prostranství obce Dlouhý Most (okr. Liberec) vč. zapojení veřejnosti (odevzdáno nedávno) -podává se žádost o dotaci  8.6. Podpora retence vody v krajině
  • objednávka odborného poradenství pro MM Jablonec nad Nisou v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu, kde řeším 7 lokalit z nichž vytipovávám alespoň dvě (tři) pro rychlejší úpravy a opatření realizovatelné do 2 let
  • podobně ještě komunikujeme s kolegou ing. Lánským s OÚ Rynoltice (okr. Liberec) – v oblasti adaptačních opatření na změnu klimatu, a zpřístupnění krajiny a možných dotačních příležitostí
  • Studie zahrady v Liberci Ruprechticích – začínám s novou zahradou o cca 3000m2 na svahu, se spoustou pramenů, a tak nás čeká moc pěkná práce.
  • no a několik dalších nových projektů se chystá, ale nejsou jisté, takže o nich ještě pomlčím
projekty v Dlouhém Mostě (okr.Liberec), na které navazuje již provedení vodních prvků v lokalitě E – pod tratí