Adaptace obcí v Libereckém kraji

Před časem pořádaný a zde zmiňovaný seminář s exkurzí po příkladech a možnostech zlepšení veřejných prostorů a krajiny chytrými adaptačními opatřeními měl úspěch a následnou reakci.

Spolu s KÚ Libereckého kraje nyní diskutujeme nad rozšířením konzultačních a poradenských služeb v mezioborové pracovní skupině. Kde mezi krajináře chceme trvale přizvat vodohospodáře, lesní hospodáře i projektanty pozemkových úprav. Vzniká volné spolupracující uskupení, které bude obcím pomáhat s počátky projektů, nasměrovávat na dotační možnosti, zprostředkovávat diskusi se soukromými vlastníky půdy i výkonnými složkami státní správy, asistovat před zadáváním projektů obnov veřejných prostorů, tak aby měli přesahy do více aspektů řešené cíle atp.

Tento servis již zkušebně běží druhým rokem a postupně se více specifikuje co do rozsahu tak do časového cíle. Má osoba, alias Atelier Prostory je u toho od začátku a zkušenost si ověřujeme i skrze projekty realizované pro soukromé investory či obce.