Odkazy, Inspirace

Legislativa ke kácení, oceňování dřevin, standardy AOPK, normy, naučné plakáty

Na stránkách SZKT, sekce Správy zeleně jsou uvedeny základní a užitečné odkazy ke správě zeleně pro otázku kácení, oceňování dřevin, různé standardy pro zakládání i péči o vegetační prvky, normy ČSN pro sadovnictví a krajinářství a naučné plakáty zejm. o péči a výsadbu stromů a péči o trávníky.

Společně proti suchu

Zapojte se do celostátního mapování a návrhu úprav v krajině v rámci boje proti suchu. Projekt Společně proti suchu navazuje na dlouhodobé aktivity spolku Živá voda.

Intersucho

Webový portál, který eviduje a předpovídá sucho i vzhledem k dostupným statistikám pro ČR, SR i Evropu. Jsou zde také informace k půdě, výnosu plodin vzhledem ke srážkám, animace vývoje.

Živá voda

Od roku 2005 vyvíjí spolek pod vedením Jiřího Malíka koncept, který bude univerzálně použitelným nástrojem k nápravě české krajiny a její adaptaci na změně klimatu. Unikátem tohoto přístupu je, že se ho dokáže naučit každý člověk s dostatečnou motivací a chutí se učit novým věcem. Klimatická změna postupuje a máme málo času – proto potřebujeme řešení, do kterého se mohou zapojit aktivní občané po celé ČR.

Publikace o vodě

retence vody v krajině, hospodaření s dešťovou vodou – dokumenty ke stažení, příklady dobré praxe, online databáze, odkazy na semináře, publikace Hospodaření s dešťovou vodou v ČR

Naše krajina – příručka pro každého, kdo chce bojovat proti suchu

Nadace Via (2021) pod vedením Ing. Kláry Duškové, vydala jednoduchou ale inspirativní příručku pro každého občana, který chce nějak pomoci zlepšit naši krajinu. Od oprav studánek až po revitalizaci betonové protipožární nádrže. Je zde i mnoho odkazů na zásadní instituce a skupiny, které opět produkují další potřebné informace. Taktéž na zdroje financí. Ke stažení zdarma.

Ekologická navigace Českou republikou

Ekospotřebitel – Odpady – Organizace – Příroda – Domy, objekty – Ostatní bio, eko, trhy, lesní školky, chráněná území, přírodní zahrady, studánky, slaměné domy, permakultura…

Přírodní zahrady

Přírodní zahrady jsou realizovány dle principů respektující vazby přírodních ekosystémů, zároveň ale splňují nároky na jejich užitnost a pohodlnost
Tyto zahrady jsou druhově, prostorově i typologicky rozmanité s převážným zastoupením domácích druhů, šetrným obhospodařováním, bez využívání chemických látek a neobnovitelných zdrojů
Obrovské množství informací a příkladů jsou v německém jazyce zde

Asociace biobazénů a jezírek

Vše o jezírkách, biologických bazénech, rozdělení, příklady, akce – spravuje Asociace biobazénů a jezírek (ABAJ), která sdružuje fyzické a právnické osoby podnikající v oblasti zahradní a krajinářské tvorby a profesně se zabývající problematikou biobazénů, koupacích a okrasných jezírek a přírodních koupališť.

Střešní zahrady

Vše o střešních zahradách spravující Svazem zakládání a údržby zeleně, sekcí „Zelené střechy“ (ZeS)

Pomůcky: pro smíšené záhony

Otočné kolečko vám ukáže dobré i špatné kombinace zeleniny vedle sebe. tím se vyhneme chorobám, které přenášejí příbuzné druhy nebo naopak využijeme synergii různých druhů např. brambor x rajče oproti brambor+špenát

Hospodaření na vyvýšených záhonech

Podivuhodná zahrada Igora Ljadova:
Pěstování jedlých plodin bez poškozování půdy, maximálního využití světla, prostoru a mikroklima. Tato agrotechnika nejen chrání úrodnost půdy, ale naopak ji zvyšuje. Výsledkem je zvýšení výnosů rostlin. Minerální hnojiva se nepoužívají, takže se zachová čistota přírody a tím i zdraví člověka.

Staré odrůdy ovocných dřevin

ovocná školka Bojkovice – prodej, informace, rady

Staré odrůdy ovocných dřevin 2

ovocná školka Uherský Ostroh – prodej, rady, přehledy zrání a jiných nároků dřevin..

Kontakty na prodejce i poradce starých ovocných dřevin

kontakty a odkazy na stránkách ČSOP

Publikace a metodicke listy k ovocným druhům Živá zahrada

v rámci projektu Milión stromů byly vytvořeny příručky pro soukromé i veřejné uživatele. např. i MŠ, ZŠ pedagogy

Inspirace pro zahradu, město i krajinu

Hledám pro vás inspirativní fotky z oboru zahradní architektury, městského designu, zelenomodré infrastruktury, zahradničení, přírodních zahrad, detailů, vybavení, herních prvků atd..

Permakultura

Jedná se o styl vytváření nejen zahrad, ale veškerého prostředí ve kterém člověk žije, způsobem, který je trvale udržitelný a stále se obnovující.

Stránky o permakultuře a jiných radostech

pro inspiraci

Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT)

Sdružení zahradních a krajinných architektů, arboristů a odborníků na zakládání a péči o zeleň, které každoročně pořádá celou řadu odborných akcí jako jsou odborné semináře a konference, výstavy, odborné zájezdy, exkurze a pracovní setkání – dílny apod.

Nadace Partnerství

největší česká environmentální nadace – nezisková organizace podporující krajinu, občanské iniciativy a živé prostory

Nadace pro půdu

Nadace Pro půdu usiluje o to, aby v Česku přibývalo ekologicky obhospodařované půdy a drobných ekofarmářů. Principem svěřování půdy do šetrné péče chráníme půdu před degradací a spekulací. Příznivci, dárci, lidé, které spojuje úcta k půdě utváří kruh podpory, který znásobuje dopady nadace a šíří respektující vztah k půdě.

Lipka

eko organizace sídlící v Brně, vzdělává v oblasti ekologie, přírodních zahrad, zahradní terapie, environmentální výchovy

Ekodům, z.s.

přírodní stavění, ekologická architektura, udržitelné plánování, přírodní zahrady, workshopy, přednášky, exkurze, konference

Přírodní stavitelství – výrobci

výpis výrobců často používaných prvků při stavbě domů z přírodních materiálů: izolace, barvy, hliněné omítky a cihly, ochranné prostředky, jutovina, čidla CO2, stíněné kabely..