Referenční projekty zájmové

Pražský litopunkturní projekt, 2005 vedený Janem Tajbošem a Marko Pogačnikem
kamenný kruh v Klentnici na Pálavě
  • HARMONIZACE EVROPSKÉ KRAJINY – Irsko, Skotsko, v návaznosti na Marka Pogačnika, ve spolupráci s Pavlem Kozákem a dalšími (2007)
  • HARMONIZACE ČESKÉ KRAJINY – Pálava, Šumava, Praha, ve spolupráci s Janem Tajbošem, Pavlem Kozákem, Jiřinou Lockerovou a dalšími (2005-2006)
  • PRAŽSKÝ LITOPUNKTURNÍ PROJEKT, Praha – Spolupráce na harmonizaci duchovní úrovni krajiny města Prahy pod vedením Jana Tajboše a Marka Pogačnika. Mezinárodní projekt realizovaný v nehmotné i hmotné úrovni formou instalací kamenných i bronzových stél, skupinová duchovní práce pro konkrétní místa v pražské krajině, implementace např. do obnovy Trojské botanické zahrady. (2005-2006)
  • REGENERACE VNITROBLOKU NA CELNÉ, Praha 5 – Příprava pro získání grantu, realizace obnovy vnitrobloku ve spolupráci s místními obyvateli, údržba ve spolupráci s místními obyvateli. (2001-2004)
  • NÁVRH NA OŠETŘENÍ A REGENERACI DŘEVINNÝCH VEGETAČNÍCH PRVKŮ NA KAROLÍNINĚ LOUCE U CHUDENIC – Významný krajinný prvek Ve Žďárech v LK Žďár u Chudenic, okres Klatovy – Průzkumy a rozbory (vč. historických souvislostí v rámci LK Žďár), inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření – obnova kompozičních vztahů k celému komplexu, příprava podkladů pro žádost k získání dotace ze SFŽP. (2000)
projekt REGENERACE VNITROBLOKU NA CELNÉ, Praha 5 se zapojením místní obyvatel