PŘÍRODNÍ ZAHRADA V CENTRU OBCE, PŘÍRODNÍ KLUB MRAVENIŠTĚ

Lokalita: Kryštofovo údolí, okres Liberec, kraj Liberecký

Investor: 100chutí, z.ú., OÚ Kryštofovo Údolí

Rok: příprava k žádosti o dotaci (2018), asistence a dozor při realizaci (2019-2022)

Realizace: 2019-2022

Stupeň: zjednodušený prováděcí projekt

Rozloha: 608 m2

Autor: Ateliér Prostory – Ing. Petra Šilberská

Spolupráce: rodiče, lektoři, obec, místní občané

Info o projektu: zde

Vedlejší projekty: přednáška v obci o vodě v zahradě

Cílem projektu bylo navrhnout bezpečný prostor pro děti, v duchu přírodních zahrad s enviromentálními prvky a víceúčelovým vybavením sloužící i pro aktivity obyvatel obce.

NÁVRH

Zahrada je jistým připomenutím tradiční venkovské zeleně, vysadily se zde vysokokmenné ovocné stromy krajových odrůd a keře, které budou nejen k užitku živočichům, ale i lidem. Tedy jedlé arónie, muchovníky, šípky, rakytníky, jeřáb a jabloně. Dále tradiční i netradiční květiny, bylinky a léčivky, a do kamenné stezky pak domácí druhy sukulentů.

Dále zde nechybí prvky pro hru, jako kuchyňka, pískoviště, hrátky s vodou, špalkoviště, prolejzačka ve stylu mraveniště, pocitový chodníček. Či prvky environmentální, kompost pro recylaci, kubíková nádrž pro zadržování vody a materiály místního původy (kameny, dřevo, některé rostliny), plánu byla recyklace starého plotu na vytvoření herních korýtek.

Návrh řešil nejen design vlastní zahrady, ale i provozní souvislosti, tedy zejména bezpečnost prostoru pro děti, které byli ohrožováni dopravou. Kvůli tomuto byla přemístěna info-tabule o obci a vytvořen jednosměrný provoz místní komunikace. Dále doplněn nízký plůtek s dvěma brankami.  Pro uklidnění provozu a upozornění řidičů na typ prostoru jsou zde také doporučeny kresby na místní komunikaci, ve stylu mravenců a ježků (symbol přírodní zahrad), které mohou být jak trvalé, tak dočasné, nakreslené křídou.

Připravila jsem dokumentaci k získání grantu pro venkovní prostor přírodního klubu “Mraveniště” v Kryštofovo údolí. Grant jsme získali, a to z programu “Zelené oázy” Nadace Partnerství.

Dále jsem se podílela na koordinaci realizace, která proběhla od jara 2019, ve spolupráci školky, dětí a rodičů, místních obyvatel a obce (11.2018-2020). Navzdory covidu se většinu výsadeb podařilo realizovat svépomocí, participačně za pomocí rodičů, dětí školky a obce. Možná díky nepříznivým podmínkám se na realizaci těšili děti i rodiče mnohem více.

KRESBA & REALIZACE

V roce 2022 byl opět za pomocí rodičů realizován multifunkčním altán/podium, kde již probíhají nejen aktivity školky, ale i místního dramatického kroužku. Na něj navazuje systém využití dešťové vody a hrátky s vodou, které se připravují.  V roce 2023 zbývá ještě doladit několik prvků, které bylo v plánu realizovat s dětmi během výuky (pocitový chodníček).

FOTA (poskytla S.Fedurcová, +archiv autorky)