REVITALIZACE ZELENĚ NOVÉ SMRŽOVKY 

Lokalita: město Smržovka, okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký
Investor:
 obec Smržovka
Rok: 2019-2022
Stupeň: DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A OPATŘENÍ, STUDIE, DPS
Rozloha: 6.000m2
Autoři: Ateliér Prostory – Ing. Petra Šilberská, Land05 – Ing.Martina Forejtová, Ing. Martina Havlová, Ph.D.
Spolupráce: Ing. Zdeněk Hudec – voda

Projekt jsem zpracovávala spolu s Land05, s.r.o., od inventarizace dřevin, návrh pěstebních opatření, přes studii až po prováděcí projekt s přípravou pro žádost o dotaci, např. OPŽP. K řešení obnovy jezírka si obec vybrala firmu Zdeněk Hudec, s.r.o.

Cílem projektu bylo nabídnout lokální plochy zeleně pro setkávání a zlepšení mikroklimatu městské rezidenční části. Součástí je obnova zeleně, tedy vč. ošetření stávajících stromů, obnovy podrostů, dosadby nové zeleně, doplnění mobiliáře a v jedné ploše také revitalizace vodní plochy.

Tři řešené plochy (jedna malé návrší, s pěknými skalkami a dalekými výhledy na Jizerské hory i Krkonoše a zbylé dvě naopak malý dolík se zarostlou vodní plochou a menšími loukami) jsou divoce zarostlé a spoře udržované. Přestože jsou plné odpadků, navážek a hromad všeho možného, jsou oblíbeným lokálním místem rezidentů.

Navrhli jsme zde úpravu stávajících porostů, v podobě likvidace náletů, ošetření dřevin, otevření průhledů, obnovu lučních i trávo-bylinných porostů (i podrostů), doplnili novými stromy, keři i v menší míře trvalkovými záhony. Pro možnost krátkého pobytu a setkávání doplnili o nový mobiliář i herní prvky. V neposlední řadě pak přírodním stylem navrhli obnovu funkčnosti jezírka, s mírným zvětšením, doplněným o ostrůvek a molo a pobřežní vegetaci blízkou přírodním společenstvím.

Při výběru druhů i trávo-bylinných směsí jsme brali v potaz nízkonákladovou údržbu a šetrnost ke spotřebě vody. V současné době obec připravuje realizaci.

návrhy -kresby

návrhy plocha 1 – vyhlídka

návrhy plocha 2 a 3 – dolík