KACANOVY – zahrada na svahu v CHKO Český ráj

Lokalita: Kacanovy, okres Semily, kraj Liberecký, CHKO Český ráj

Investor: soukromý

Rok: 2023-2024

Stupeň: STUDIE, PROVÁDĚCÍ PROJEKT

Rozloha: 1.720 m2

Autor: Ateliér Prostory – Ing. Petra Šilberská

Spolupráce:  Ing. Jitka Macáková, ACTIV Projekce s.r.o., Holas Lighting, Agrostis Trávníky, Optigruen,  Diké zahrady

Realizace: začne podzim 2024, dodavatelsky

Cílem projektu je vypořádání se s komplikovaným prostorem na svahu. Optimalizovat jeho využitelnost a přístupnost. Zároveň ctít ducha krásné a cenné přírody s působivými výhledy. Jednou zde z víkendové chalupy bude místo pro trvalé bydlení, tedy je vhodná i nějaká užitkovost a zároveň jednoduchost zahrady.

Zahrada je situována převážně na výslunném a velmi svažitém stanovišti. Rovinatější je v nejbližším okolí domu a nad domem. Půda je zde vysýchavá, což je pozitivní pro extenzivní louku, nikoliv však pro rekreační trávník či stinnější podrosty a zejména dřeviny. Zadržování dešťové vody probíhá pouze z poloviny střechy do nadzemní nádrže.

Z pozemku je několik krásných výhledů do krajiny. Pozoruhodný je také skalní výchoz za domem, který by bylo pěkné zakomponovat do života v zahradě. Zahradu na svahu v současném stavu není jednoduché udržovat a plně využít potenciálu JZ orientace.

FOTA- původní stav

V návrhu pracujeme například se zvětšením a zkvalitněním pobytového a příjezdového prostoru. Dům se zvětší asi o 1/3, příjezdová cesta lehce rozšíří a bude mít nový protiskluzový povrch z kamenného odseku. Dále využíváme i střechu garáže, pro pobytovou (intenzivní) střešní zahradu.

Svahy budou modelovány pro vytvoření užších teras, které se osází vysokokmennými ovocnými stromy (v horní části) a ovocnými keři (spodní část). Horní stávající rovinatá plocha bude obohacena o malý vodní prvek – okrasné jezírko, a její okraje budou modelovány více organicky, tak aby byl na ní pozvolnější přístup (např. pro pojezd sekačky) a i vznikl záliv pro ohniště s částečným odhalením skály v její patě. Na spodním svahu jsou vytvořeny pěstební záhonky taktéž na terasách.

Dešťová voda se sbírá do podzemní nádrže s přepadem do kořenového prostoru nově vysazených dřevin. Předpokládá se její využití zahradními kohouty či automatickou závlahou, zejm. pro pobytový trávník, střešní zahradu a nejprudší svah nad domem.

Celkově je zahrada směřována do přírodního a venkovského stylu, s preferencí druhů domácích, adaptovaných na lokální podmínky a přínosných pro další živočichy, tedy prospěšných pro biodiverzitu.

Nevyhýbáme se zde ale ani druhům kulturním, počínaje vysokokmennými ovocnými stromy a keři, přes okrasné keře, konče květinami a okrasnými travinami, které rozšíří paletu barev, struktur i potravní nabídky.

Intenzivní trávník je navržen na horní terasu a rovinky v sadu, kudy se bude chodit, případně sbírat ovoce. Ostatní plochy jsou trávo-bylinné – luční, kterým stačí extenzivní péče.

Ve spodní části je plánován kout pro slepičky s vlastním domkem a oplocením.

NÁVRH