STUDIE PŘÍRODNÍHO AREÁLU HUSLÍK

Lokalita: Ekocentrum Huslík v Poděbradech, okres Poděbrady, kraj Středočeský
Investor:
 ZO ČSOP Polabí
Rok: 2022
Stupeň: DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM A OPATŘENÍ, STUDIE, DPS
Rozloha: 8 ha
Autor: Ateliér Prostory – Ing. Petra Šilberská
Spolupráce:  zaměstnanci ekocentra a záchranné stanice Huslík a firma Strašné dítě

Provedla jsem průzkumy stávající zeleně, analýzy území, aktivní zapojení zaměstnanců Huslíku, dotazníkem i návštěvníku Huslíku. Návrh koncepčních, organizačních a krajinářských úprav. Následně prováděcí projekt pro výsadbu stromů v I.etapě s přípravou PD pro žádost o dotaci pro výzvu 4/2021 NPŽP. Dotace byla přidělena, předpoklad realizace podzim 2023

Cílem projektu bylo vytvořit jednotnou koncepci pro velký přírodní areál v blízkosti chráněných území.

  • studie řešení území ve správě ekocentra Huslík v souladu s cíli ekocentra a záchranné stanice pro zraněné a handicapované živočichy
  • funkční propojení celého areálu
  • doporučení dílčích opatření pro dané území
  • dotvoření přírodní zahrady v souladu filosofie ukázkové přírodní zahrady

Navrženy zde byly funkční celky propojené cestami a pěšinami, dále doplněny o mobiliář a drobné stavby sloužící k environmentálnímu vzdělávání, zázemí pro návštěvníky i pro péči o území, vč. o chovaná zvířata. Především pak bylo navrženo nové dřevinné patro a změny v pastvě stávajících luk.

Ve spolupráci se Strašné dítě a Ekocentrem se zapravily již vymyšlené herní prvky a naučná stezka do programu a konceptu areálu.

Dále se zde navrhlo několik změn ve využívání dílčích prostorů, které je nějakým způsobem degradovala nebo kolidovala s provozem centra.

V současnosti se připravuje realizace výsadeb stromů první etapy.

Návrhy

FOTO (realizace 1.etapa)